Brandskydd, eldning och sotning

Läs om eldningsförbud, att brandsäkra hemmet och om sotning. 

Är det eldningsförbud?

Läs om det är eldningsförbud eller inte på Sörmlandskustens räddningstjänsts webbplats

Så informerar vi om eldningsförbud

Om eldningsförbud införs i Nyköpings kommun informerar vi alltid om det på vår webbplats förstasida och högst upp på Sörmlandskustens räddningstjänsts sida om eldningsförbud, där du också hittar information om vad ett eldningsförbud omfattar. Vi sprider också informationen i våra sociala medier-kanaler och med hjälp av media.

På samma sätt informerar vi också när eldningsförbudet upphör. 

Brandsäkra hemmet

Brandvarnare, brandsläckare och brandfilt är ett mycket bra skydd om det börjar brinna hemma hos dig. Det köper du i din matbutik eller hos en fackhandlare. Försäkringsbolagen brukar också ha bra erbjudanden.

Läs mer om hur du brandsäkrar ditt hem på Sörmlandskustens räddningstjänsts webbplats.

Eldning av trädgårdsavfall

Sedan 1 januari 2024 gäller ny lagstiftning som bland annat berör reglerna kring eldning av trädgårdsavfall. Nyköpings kommun ser för tillfället över de nya reglerna och hur de påverkar de lokala avfallsföreskrifterna. 

Tills vidare gör Nyköpings kommun tolkningen att de lokala föreskrifterna fortfarande gäller. Det innebär att: 

 • Trädgårdsavfall i första hand ska komposteras eller lämnas till någon av kommunens trädgårdstippar. Om du inte kan transportera avfallet själv så finns möjligheter att beställa ett kärl för trädgårdsavfall som hämtas av kommunen. Mer information om trägårdsavfall hittar du här.
 • Mindre mängder torrt trädgårdsavfall som inte kan komposteras får enligt kommunens föreskrifter eldas på den egna tomten under förutsättning att det inte orsakar olägenheter.
 • Det är förbjudet att elda alla andra typer av avfall.
 • Det är du själv som ansvarar för eldningen och eventuella konsekvenser utav den. Kolla alltid upp om det råder eldningsförbud innan du eldar. Läs igenom informationen om eldning från Sörmlandskustens räddningstjänst innan du eldar.

Installera kamin eller braskassett?

Om du ska installera en kamin eller annan eldstad måste du göra en anmälan och få ett startbesked.

Sota regelbundet

Du ska regelbundet sota och göra brandskyddskontroll av din eldstad. Din sotare kontaktar dig när det är dags.

 

Vad innebär sotning och brandskyddskontroll?

 • Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Vid en brandskyddskontroll undersöker man att anläggningen, till exempel pannan eller eldstaden, och rökkanalerna är hela, täta och fungerar som de ska.
 • Både sotning och brandskyddskontroll är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder. Dett är också ett effektivt sätt att undvika soteld.
 • En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning.
  Läs mer om sotning på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats.

 

När och hur ofta ska du sota och genomföra brandskyddskontroll?

 • Hur ofta du ska sota beror på hur mycket du eldar. Om eldstaden är den främsta värmekällan i ett rum eller om en vedspis används för matlagning ska du sota varje år. I annat fall ska du sota vart tredje år.
 • En brandskyddskontroll görs vart tredje eller vart sjätte år, beroende på hur mycket du eldar. Om du bara eldar för trivselns skull behöver du normalt sett inte göra kontrollen mer än vart sjätte år.
 • Du ska även göra en brandskyddskontroll då du installerar en ny eldstad. Kom ihåg att installation av eldstad kräver en bygganmälan till din kommun. Om du inte gör en anmälan kan kommunen begära en sanktionsavgift för olovlig byggnation.

 

Du blir kontaktad när det är dags

Du behöver inte göra någonting själv för att din eldstad ska bli sotad eller för att få en brandskyddskontroll. Det sköter din sotare.

Om du har frågor, hör av dig till sotaren.

 

Sotare i Nyköpings kommun

Sörmlandskustens sotning och ventilation AB 

 

Avgift

Avgift för sotning kan du hitta på sotarens hemsida. Nyköpings kommun beslutar om avgiften.

Sota själv eller låta en annan sotare utföra sotningen?

Om du vill sota själv eller anlita ett annat företag för att sota behöver du först ansöka om dispens för egensotning hos oss.

Ansök om egensotning

 • Ska du sota själv ska du kunna styrka din kompetens. Bifoga intyg om genomförd utbildning till din ansökan.
 • Du behöver också kontrollera att den som ska sota har likvärdig kompetens som det företag vi har upphandlat.
 • Dispens ges enbart till fastighetsägare, arrendator, dödsbodelägare eller någon i dennes familj i det småhus dispensen avser.
 • Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen.

Taksäkerhet

För att sotaren ska kunna sota på ett säkert sätt behöver du tänka på några saker. Läs mer om taksäkerhet och vad du ska tänka på som fastighetsägare.

Rengöring av imkanaler

Det finns idag inget lagkrav på att rengöra imkanaler i privatbostäder. Dåvarande räddningsverket (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB) tog bort lagkravet 2004.

Räddningstjänsten rekommenderar fortfarande att du torkar av och rengör din fläkt och fläktfiltret regelbundet.   

Kontakta oss

Frågor om eldning

Akut? Ring 112.

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

Besöksadress:
Jägarhållet 1, 611 83 Nyköping 

Frågor om eldstad, sotning och kamin

Kundservice

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter