Vattenskyddsområden

Vatten tillhör vår allra viktigaste naturresurs. Därför måste vi vårda det. Syftet med våra vattenskyddsområden är att ge dricksvattenförsörjningen ett tillräckligt gott skydd i både det korta och det långa perspektivet.

Alla som vistas inom vattenskyddsområdet ska vara medvetna om vad som gäller och vidta extra försiktighetsåtgärder. Om du bor eller verkar inom området behöver du sätta dig in i de skyddsföreskrifter som gäller.

Var försiktig och larma vid olycka

Vattenskyddsområdena är oftast skyltade med gula skyltar med text Vattenskyddområde. Dessa visar var du ska vara extra försiktig. Om det händer en till exempel en trafikolycka inom ett vattenskyddsområde måste Brandförsvaret (Räddningstjänsten) larmas, så att området blir sanerat. Kontakta SOS Alarm på telefonnummer 112. 

Tillstånd krävs för vissa åtgärder

För dig som bor eller verkar inom ett vattenskyddsområde kan vissa åtgärder; som exempelvis hantering av kemikalier, spridning av bekämpningsmedel, grävarbeten, borrning och uppställning av fordon kräva särskilt tillstånd eller vara förbjudna.

Ansöka om tillstånd

Tillstånd söks hos Miljöenheten i Nyköpings Kommun. Du när dem via miljo@nykoping.se eller via 0155 – 24 89 20. 

Samråd för nya vattenskyddsområden 

Nyköpings kommun arbetar med att ta fram förslag på nya gränser och föreskrifter för våra vattenskyddsområden i Aspa, Edstorp, Lästringe, Runtuna, Stavsjö, Tystberga och Ålberga.

Berörda fastighetsägare har fått information om detta och möjlighet att lämna synpunkter på ett första utkast av förslaget. I början av 2024 var vattenskyddsområde Stavsjö ute ute på formell remiss. 

Arbetet sker successivt, område för område. Vattenskyddsområdet inklusive föreskrifter fastställs sedan av kommunfullmäktige.

Tidigare  skickades en ansökan till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har nu meddelat att de anser vattenskyddsområden som är placerade helt inom endast en kommun bör fastställas av den aktuella kommunen. 

Har du frågor om kommunens arbete med nya vattenskyddsområden kan du kontakta Tekniska divisionen, gärna via e-postadressen tekniska.divisionen@nykoping.se

Vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredag kl. 7-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter