Bedömning av måluppfyllelse vid samhällsbyggnadsutveckling

Nyköping växer, både stad och landsbygd, och de pågående byggprojekten är många. För att ge utrymme för fler människor och ändå behålla småstadskänslan behöver vi utveckla staden varsamt och hållbart. Därför har vi en ordning för bedömning av måluppfyllelse av projekt, en bedömningsgrund.

Genom att bedöma måluppfyllelsen kan kommunen skapa en jämnare utveckling över tid. Byggprojekt hamnar i rätt läge, så att de går hand i hand med kapacitet och investeringar i infrastruktur och övrig samhällsservice.

Med en bedömningsgrund:

  • Kan vi säkerställa att det blir rätt balans mellan exempelvis bostäder och verksamheter.
  • Kan vi se till att en förändring på en plats löser fler utmaningar på en och samma gång i syfte att maximera samhällsnyttan.
  • Får vi också en mer tillförlitlig tidplan för att genomföra en projektidé.

Måluppfyllelse

Vid bedömning av måluppfyllelse utgår vi bland annat från ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, samhällsnytta, närhet till infrastruktur, hur lång tid ett projekt tar och hur det stärker Nyköpings identitet.

Karta över projekt med bedömd måluppfyllelse. Fungerar bäst att se på datorn. 

Störst medborgarnytta har störst prioritet

Vi behöver prioritera de samhällsbyggnadsprojekt som totalt sett skapar mest nytta för medborgarna och en långsiktig utveckling av kommunen. 

De projekt som värderas högst enligt bedömningsmodellen hamnar i kommunens projektportfölj - den administrativa plats där vi samlar våra pågående projekt - för samhällsbyggnadsprojekt.

Modell för bedömning av måluppfyllelse

Modell för prioritering

1. En projektidé kommer in

En projektidé kan komma från flera olika håll: inifrån kommunen eller från till exempel andra offentliga och privata samhällsbyggnadsaktörer, föreningar och medborgare.

2. Vi bedömer och värderar med olika prioriteringsgrunder

Varje projektidé värderas utifrån politiskt antagna prioriteringsgrunder som är satta för att säkerställa projektets genomförbarhet, systempåverkan och övriga kvaliteter.

Kommunen tydliggör även i detta skede vad projektidén genererar för följdinvesteringar i infrastruktur och lokaler och anläggningar för skola, idrott, fritid, kultur etcetera, samt i vilken grad ett exploateringsöverskott kan täcka dessa investeringar.

3. Vi bedömer måluppfyllelse och politisk prioritering

Vi bedömer i vilken grad projektidén tillgodoser en funktion kopplat till lagkrav eller stämmer överens med kommunens mål och inriktningar i exempelvis översiktsplan, mål och budget och andra styrdokument.

4. När, vad, var och hur mycket? – Balansering

Genomförandet av de mest värdefulla samhällsbyggnadsprojekten fördelas ut över tid och geografi, för att ha ett balanserat samhällsbyggande där bostäder, verksamhetslokaler, service och infrastruktur går hand i hand.

5. Uppdatering av projektportföljen

Samhällsbyggnad uppdaterar projektportföljen för samhällsbyggnadsprojekt när det finns behov av att starta eller ändra projekt.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad

0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter