Vy över Nyköping ovanifrån illustrerade träd i gult och ett moln i blått

Stadsplanering

Stadsplanering består både av planering av ny bebyggelse och planering i befintlig bebyggelse i vår kommun. Olika intressen vägs samman för att skapa en hållbar utveckling av staden och landsbygden. 

Boende och medborgare har möjlighet att påverka stadsplaneringen under planprocessen där planer görs tillgängligliga för allmänheten genom bland annat utställningar och samrådsmöten. Läs mer om vad detaljplanering innebär.

Vad byggs just nu?

Gällande detaljplaner

Vad planeras för framtiden?

Vill du vara med och påverka?

I de detaljplaner där det pågår samråd och granskningar kan du vara med och tycka till. Fyll i formuläret på respektive detaljplanesida.  

Kontakta oss

Samhällsbyggnad

0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter