Tillsyn av strandskydd och den byggda miljön

Tillsyn är ett viktigt verktyg för att säkerställa att vår omgivning är säker, hälsosam och tillgänglig för alla. Du kan göra en anmälan om tillsyn. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kontrollerar då om ansvarig följer lagen. Olovligt byggande, ovårdad tomt och förfallna byggnadsverk är exempel på tillsynsärenden. 

Anmäl om tillsyn i e-tjänst

Du kan anmäla olovligt byggande, ovårdade tomter och andra tillsynsärenden i vår e-tjänst eller genom att kontakta kundservice.

Gör en tillsynsanmälan via e-tjänst

Du kan vara anonym i e-tjänsten. 

Om du vill anmäla något som du tror kan innebära en omedelbar fara för hälsa eller säkerhet, kontakta kundservice för att säkerställa att informationen når rätt person snabbt:
E-post: bygglov@nykoping.se
Telefon: 0155-24 80 80

När du anmäler via telefon, e-post eller brev

Även om du kontaktar oss via telefon först önskar vi att du också gör en skriftlig anmälan, för att undvika missförstånd.

När du mejlar kommer avsändaren automatiskt med. Vill du vara anonym kan du antingen göra en anmälan i e-tjänsten eller göra en skriftlig anmälan via brev, utan ditt namn och kontaktuppgifter. 

Din skriftliga anmälan via brev ska innehålla följande uppgifter:

  • Vilken fastighet eller adress det gäller
  • Vad som uppförs eller har uppförts
  • När det du anmäler inträffade eller byggdes
  • Vad exakt det är som du anmäler. Du kan inte anmäla något som du tror planeras

Dessutom bör du:

  • Ge en detaljerad beskrivning med mått, utseende och avstånd till gränser
  • Bifoga bilder, karta eller situationsplan (en situationsplan är en karta där du ritat in något, till exempel det som är olovligt)
  • Berätta om du haft kontakt med någon annan förvaltning i kommunen eller någon annan myndighet om detta.

Skicka din anmälan till:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Vill du veta hur det går med din anmälan och få beslutet skickat till dig? I så fall behöver du uppge dina kontaktuppgifter. Vill du vara anonym kan du varken få beslut eller information i ärendet.

Kommunala lekplatser och hinder 

Om en kommunal lekplats är i dåligt skick och innebär en fara att lekande barn skadar sig, ska du göra en felanmälan till kommunservice på Tekniska divisionen.

Du kan också göra en felanmälan för att kommunen ska hantera ett tillgänglighetshinder på allmän plats, om en kommunal fastighet är ovårdad eller om det finns växtlighet som skymmer sikten vid en kommunal gata.

Gör en felanmälan

Varför gör vi tillsyn?  

Tillsyn är ett viktigt verktyg för att säkerställa att vår omgivning är säker, hälsosam och tillgänglig för alla. Det övergripande och viktigaste målet med kommunens tillsynsarbete är att det blir rätt i lagens mening. 

Läs mer i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens tillsynsplan.

Läs om processen för ett tillsynsärende

Lagar gällande tillsyn

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Nyköpings kommun är så kallad tillsynsmyndighet för ett flertal lagar, bland annat:

Plan- och bygglagen

Miljöbalken

Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning

Lag om energimätning i byggnader

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

  • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
  • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter