Synpunkter på bygglovsärenden

Ibland när vi ska besluta om bygglov är antalet berörda grannar så pass många att vi annonserar om byggansökan i lokaltidningen och publicerar dem på denna webbsida. Du som är berörd sakägare, till exempel närboende, kan lämna synpunkter innan nämnden fattar beslut.

 

Ansökan om bygglov för uppförande av mast och teknikbod
Fastighet: NÄLBERGA 1:9 (Stockholmsvägen 6B)
Ärende: B 2023-001027

En ansökan om bygglov för uppförande av mobilmast med en höjd på 42 m och teknikbod med en byggnadsarea på 8 kvm har kommit in till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Förslaget avviker från detaljplan P62-11 genom att mast och bod placeras på allmän platsmark. Om du är berörd sakägare, t ex närboende, kan du lämna synpunkter i ärendet innan nämnden fattar beslut.

Ta del av handlingarna

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast 24 februari 2024 till:
Nyköpings kommun
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

eller mejla till bygglov@nykoping.se

Vid frågor om ärendet, ring vår kundservice på telefon 0155-24 80 80 eller mejla till kundservice@nykoping.se

 

Ansökan om förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus med garage 
Fastighet: BRANNEBOL 1:28
Ärende: B 2024-000304

Ärendet avser förhandsbesked för uppförande av tre enbostadshus samt tillhörande garage. Utanför detaljplanerat område har grannar rätt att komma med synpunkter innan kommunen fattar beslut om förhandsbesked.

Ta del av handlingarna

Skriftliga synpunkter ska ha kommit in senast 6 mars 2024 till:
Nyköpings kommun
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

eller mejla till bygglov@nykoping.se

Vid frågor om ärendet, ring vår kundservice på telefon 0155-24 80 80 eller mejla till kundservice@nykoping.se

 

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

E-post: kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

 

Boka telefontid

Du kan boka 30 minuters rådgivning, via telefon eller videolänk.

  • Jämna veckor – Torsdagar 15:00-19:00
  • Ojämna veckor – Tisdagar 15:00-19:00

Boka rådgivning via e-tjänst

Förbered dig gärna innan rådgivningen genom att vara tydlig med vad du undrar och till exempel bifoga handlingar när du gör din bokning. 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny