Frågor och svar om bevattningsförbud

Här finns information om eventuella bevattningsförbud. Just nu råder inga bevattningsförbud i Nyköpings kommun.

Just nu råder inga bevattningsförbud i Nyköpings kommun.

Om tidigare bevattningsförbud: 

 • Bevattningsförbudet i Runtuna upphörde den 1 juni 2024. Bevattningsförbudet i Tystberga upphör 31 januari 2024. Tidigare bevattningsförbud i Edstorp, Råby, Noheden och Stavik upphörde den 26 januari 2023. Alla uppmanas dock att vara fortsatt sparsamma. 

  Förbuden gäller för de med kommunalt vatten- och avlopp.
 • Aktuella grundvattennivåer hittar du på www.sgu.se/grundvatten
  De kommunala vattnet berörs av de som benämns Större magasin. Privata brunnar benämns Mindre magasin.
 • Dricksvattnet ska endast användas till mat, dryck och hygien. När bevattningsförbud råder och vattenbristen är akut får dricksvattnet endast användas till det viktigaste.

 • Varför införs bevattningsförbud? När det råder akut brist på dricksvatten måste det som finns prioriteras för mat, dryck och hygien. 

 • Hur länge gäller bevattningsförbudet? Utfärdade bevattningsförbud gäller tills vidare.

 • Gäller bevattningsförbud hela Nyköpings kommun? Oftast gäller förbudet angivna områden som försörjs av egna råvattenbrunnar. Merparten av Nyköpings kommun får sitt vatten från vattentäkten Högåsen. Dock bör alla iaktta försiktighet i sin vattenanvändning. Tack för att du är sparsam!

 • Kan jag hämta vatten för bevattning och poolfyllning? Ja, du som privatperson kan hämta gratis tekniskt vatten från tappställe Fruängskällan under sommarhalvåret. Tappstället är sedan 2021 öppet för självbetjäning. Läs mer på nykoping.se/tappstallefruangskallan

 • Vad gäller för näringslivet? Bevattningsförbud gäller för alla med kommunalt VA i angivet område, med vissa undantag för företag som behöver vatten för att kunna driva sina verksamheter. Kommunen använder sig av å-vatten för bevattning i så hög grad som möjligt.

 • Min granne struntar i bevattningsförbudet, hur ska jag göra? Din granne känner kanske inte till bevattningsförbudet, så prata med din granne om du har möjlighet. Oftast räcker det med en vänlig fråga. När det råder bevattningsförbud är läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att spara på dricksvattnet.

 • Går det att få dispens från bevattningsförbudet? Nej, för hushåll kan vi tyvärr inte göra några undantag. Vid behov av större mängder vatten hänvisar vi till tappställe Fruängskällan sommartid. Observera att detta vatten inte är klassat som dricksvatten.

 • Får man spola isbanor under vintern? 
  Vintern 2022 och 2023 gjordes undantag från bevattningsförbudet för att spola isbanor för allmänhet och barn. Dock med restriktionen att göra det på sen kväll efter klockan 22:00. Uppmaningen att spola med varsamhet och när prognoser visar kallväder längre tid (10-dygnsprognos) gäller alltid.

 • Gäller bevattningsförbudet även för mig med egen brunn? Nej, men vi rekommenderar ändå att du är sparsam.

 • Får jag vattna i min trädgård? Nej, om det i det område som är angivet bevattningsförbud ska dricksvattnet endast användas till mat, dryck och personlig hygien.

 • Varför blir det dåligt tryck i kranen? Är vattenuttaget stort så orkar det inte fram i samma takt. Likadant om det är ont om vatten.

 • Hur ska jag få vatten till mina växter? Samla det regnvatten som kommer ner. Sommartid kan också hämta gratis vatten på tappställe Fruängskällan i Nyköping, läs mer på nykoping.se/tappstallefruangskallan. Har du eller granne tillgång till sjövatten går det ofta bra att vattna med. Nyköpings kommun använder i stor utsträckning å-vatten för bevattning.

Om vattensituationen:

 • Varifrån tas det kommunala vattnet?
  Merparten av vattnet tas från Högåsens vattentäkt. Några mindre orter har har egna vattenverk med andra vattentäkter. Edstorp, Råby och Stavvik har nu två egnaråvattenbrunn som förhoppningsvis klarar de stora vattenuttag som varit under sommararna.
 • Vad gör VA-enheten?
  VA-enheten bevakar och mäter våra grundvattennivåer kontinuerligt. För Edstorp, Råby och Stavvik har en kompletterande råvattenbrunn satts i drift. I området har Nyköping vatten tidigare även ställt upp vattentankar vid akut brist. I Runtuna har underhållsarbeten förbättrat kapaciteten. Även här har  utredningsbete gjorts för att hitta en ny råvattenbrunn. 
 • Vad är grundvatten?
  Grundvatten består av regn och snö. Det mesta av grundvattnet bildas under den kalla årstiden. Då är avdunstningen liten och större delen av nederbörden kan bilda grundvatten. Snö har också en förmåga att smälta av sakta och hinna nå ner till grundvattnet. Under sommaren då det är varmare ute brukar större delen av nederbörden avdunsta eller tas upp av växterna.
 • Är det brist på dricksvatten?
  Ja, i eventuella områden där bevattningsförbud råder. Men alla bör iaktta försiktighet i sin vattenanvändning. Under flera år har situationen berott på stora vattenuttag och flera somrar och vintrar med ovanligt lite nederbörd samt att grundvattennivåerna varit låga under en lång tid. Våren 2024 har väderleken och vattentillgången varit bättre.

Tips på hur du enkelt sparar vatten

 • Byt till snålspolande toalett och kranar.
 • Laga droppande kranar, över tid kan det bli mycket.
 • Ta korta duschar istället för bad i badkar.
 • Stäng av kranen när du borstar tänderna.
 • Stäng av duschen när du tvättar håret.
 • Tvätta bilen i biltvätt, det är vattensnålt och bra för miljön.
 • Fyll en kanna med vatten och ställ i kylen, så slipper du spola för att få kallt vatten.
 • Samla regnvatten till bevattning.

Om pool och bad

 • Varför får man fylla vatten i pooler som är nedgrävda, men inte de som är ovan jord?
  Ett eventuellt bevattningsförbudet gäller alla pooler, även uppblåsbara pooler, vedeldade badtunnor och spa-bad. 
 • Får jag inte bada i badkar?
  Jo, att tvätta sig för att hålla hygienen är så klart tillåtet. Men inte att fylla spa-bad och badtunnor för rekreation. 

Kontakta oss

Kommunservice, Tekniska divisionen

Växel 0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se


Vid akuta ärenden utanför kontorstid
SOS Alarm Jourtjänst
08-454 22 03

Besöksadress

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping

Öppettider: mån-tors kl. 7-16
Lunchstängt kl. 12-13
Fredag kl. 7-12

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter