Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är enstaka resor som går utanför länet inom Sverige. Riksfärdtjänst är en behovsprövad insats som du måste ansöka om att få. 

Riksfärdtjänst är enstaka resor som går utanför länet. Om du är skriven i Nyköpings kommun och har en funktionsnedsättning kan du ansöka om det. Nyköpings kommun samarbetar med Riksfärdtjänst AB.

Förutsättningar för att få riksfärdtjänst

 • På grund av din funktionsnedsättning kan du inte göra resan med allmänna kommunikationer till normal resekostnad utan ledsagare. 
 • Målet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan särskild angelägenhet. 
 • Resan går utanför Södermanlands län inom Sverige. 
 • Resan görs med allmänna kommunikationer, taxi eller ett för ändamålet särskilt anpassat fordon. 
 • Det inte är staten, kommunen eller regionen som av någon annan anledning betalar för resan. 
 • Riksfärdtjänst är en behovsprövad insats som du måste ansöka om att få.
 • Du behöver ansöka senast 3 veckor före planerad resa. 
 • Du får ett skriftligt besked om du beviljats riksfärdtjänst. 
 • Du måste ansöka på nytt inför varje resa du vill göra med riksfärdtjänst. 

Hur går det till?

Kommunens handläggare fattar beslut och sköter beställningen av din resa med Riksfärdtjänst AB. Hur mycket resan kostar beror på hur långt du åker. Du hittar riksfärdtjänst egenavgiftstabell via den här länken, egenavgiftstabell för riksfärdtjänst.

Resa under julhelgerna?

Det är många som vill ansöka om riksfärdtjänst så det är bra om du planerar din resa i god tid.

Tågoperatörerna trafikerar med färre tåg, vilket ger färre bokningsbara platser, även taxibolagen har begränsade resurser. Det är därför viktigt att du skickar in din ansökan i god tid. Vid resan kan det bli stora tidsjusteringar, längre restider och mer samplanering på resorna än normalt.

Så här gör du för att ansöka 

Har du Bank-ID så kan du ansöka via vår e-tjänst som du kommer till om du klickar på den blå knappen nedan. Har du inte möjlighet att själv använda e-tjänsten så kan du be en annan person att ansöka åt dig som ombud. Den personen loggar då in med sitt eget Bank-ID. 

Ansök om riksfärdtjänst

När du fått beslut om riksfärdtjänst

Vi meddelar dig när vi har fattat beslut om din riksfärdtjänstresa. Riksfärdtjänst AB kommer sedan att planera din resa och de kontaktar dig 2 dagar före resan för att meddela exakt vilken tid som resan startar. 

Har du frågor kring själva resan så kontaktar du Riksfärdtjänst AB på telefonnummer 016-15 05 50.

Vill du veta mer om riksfärdtjänst eller beställa en blankett för ansökan så är du välkommen att kontakta Kundservice på telefonnummer 0155-24 80 80, vardagar 09:00-16:00 eller mejla till kundservice@nykoping.se.

 • Du kan mejla in din ansökan till sbr@nykoping.se eller posta den.
 • Ansökan utreds och beslutas av kommunens handläggare.

Skicka din ansökan till:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Samhällsbetalda resor
611 83 Nyköping

Vill du överklaga ditt beslut?

Om du anser att beslutet vi fattat är felaktigt så har du möjlighet att överklaga det. 
Överklagan ska vara skriftlig och innehålla följande: 

 • Namn, adress och telefonnummer
 • Vilket beslut som överklagas
 • Förklara vad du anser vara felaktigt med beslutet och varför det bör ändras
 • Eventuella handlingar som stödjer din uppfattning

Du kan mejla in din överklagan till sbr@nykoping.se eller posta den till:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Samhällsbetalda resor
611 83 NYKÖPING

Du kan även lämna in din överklagan i Informationen i Stadshuset. 

Vill du ha mer information om hur du överklagar så är du välkommen att kontakta Kundservice på telefonnummer 0155-24 80 80. 

Kontakta oss

Kundservice

Epost: 
kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter