Resor - Riksfärdtjänst - Ansökan

Via denna e-tjänst kan du ansöka om riksfärdtjänst. Du kan även be någon att söka som ombud åt dig. 

Har du inte möjlighet att ansöka via e-tjänst så kan du ringa 0155-24 80 80 så skickar vi hem en blankett. Du kan även mejla till kundservice@nykoping.se.

Skicka din ansökan till:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Samhällsbetalda resor
611 83 Nyköping

Riksfärdtjänst innebär resor utanför Sörmland, och kan sökas av dig som är skriven i Nyköpings kommun och har en funktionsnedsättning. Nyköpings kommun samarbetar med Riksfärdtjänst Sverige AB. 

Läs mer om riksfärdtjänst.