Till dig som fått uppehållstillstånd

Här finns information för dig som fått uppehållstillstånd i Sverige och bor i Nyköpings kommun.

Hitta boende

När du fått ditt uppehållstillstånd ordnar du ditt boende själv. Sök boende genom att  kontakta någon av hyresvärdarna i kommunen.

Om du blivit anvisad till Nyköpings kommun av migrationsverket har kommunens bostadssamordnare dina uppgifter och de kommer att kontakta dig.

Hitta arbete

Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig att hitta ett arbete

Starta eget företag

Har du haft företag i ditt hemland och vill starta ett här i Sverige? Har du en företagsidé? Kontakta NyföretagarCentrum i Nyköping. Där kan du få gå en Starta eget kurs helt gratis, få rådgivning och lära dig om svensk företagskultur. 

För dig som är arbetskraftsinvandrare

EU-medborgare kan arbeta i Sverige utan arbetstillstånd. Kommer du från ett land utanför EU behöver du ett arbetstillstånd. Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Försäkringskassa

Du som nyanländ kan ha rätt till etableringstillägg och bostadsersättning. Läs mer på Försäkringskassans webbplats

Skola och utbildning

Här finns information för nyanlända om den svenska skolan.

Ansök om plats i förskola (ålder 1-5 år)

Kontakta handläggare för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet på 0155-24 80 60, vardagar kl. 10-12, barnplacering@nykoping.se.

Läs mer om Förskola. 

Ansök om plats i förskoleklass (ålder 6 år)

Att gå i förskoleklass är obligatoriskt från det att barnet fyller 6 år.
Läs mer om Förskoleklass.

Ansök till årskurs 1-6 (ålder 7-12 år)

Kontakta Jessica Ewertsson, jessica.ewertsson@nykoping.se eller på 0155-45 70 56. Läs mer om Grundskola.

Ansök till årskurs 7-9 (ålder 13-15 år)

På Nyköpings högstadium går elever i årskurs 7-9. 

Ansök här

Vid frågor - kontakta skolassistent Tina Eriksson på 073-773 79 27. 
Läs mer om Grundskola.

Ansök till gymnasium (ålder 16-19)

Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar kan välja att genomföra efter avslutad grundskola. Läs mer om Gymnasium.

På Språkintroduktionen får elever en start i gymnasieskolan. Läs mer och ansök till Språkintroduktion.

Vid frågor - kontakta Annelie Rosén, 0155-24 80 62. 

Ansök till SFI - vuxenutbildning (20 år och uppåt)

Utbildningen ger vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning.
Läs mer om SFI.

Behörighet: 

Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare på Campus Nyköping har du som saknar grundläggande kunskaper i svenska och:

  • är skriven i Nyköpings kommun
  • har ett fullständigt personnummer
  • har fyllt 20 år

Sjukvård och tandvård

Du som har uppehållstillstånd har rätt till vård på samma sätt som svenska medborgare. Läs mer om vård av utländska patienter.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00

Samhällsvägledning

0155-45 78 88

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny