Daglig verksamhet och sysselsättning

Daglig verksamhet och sysselsättning är till för dig som har en funktionsnedsättning, och som inte yrkesarbetar eller studerar.

Daglig verksamhet och sysselsättning kan jämföras med att ha ett jobb att gå till. Du jobbar i eget tempo och efter egen förmåga, du träffar arbetskamrater och har möjlighet att utvecklas.

I den dagliga verksamheten och sysselsättning har du stöd av stödassistenter som ser till att du får det stöd du behöver. Arbetstiden är vanligtvis dagtid från måndag till fredag.

Daglig verksamhet och sysselsättning är en frivillig insats och du bestämmer själv och/eller tillsammans med din företrädare, om du vill ansöka om insatsen.

Inom daglig verksamhet och sysselsättning utgår vi från arbetssättet IBIC, som står för individens behov i centrum.

Så ansöker du

För att kunna delta i daglig verksamhet och sysselsättning behöver du ett beslut om det. Du och/eller din företrädare, ansöker hos kommunens handläggare.

Ansök om sysselsättning enligt SoL

Ansök om daglig verksamhet enligt LSS

Läs mer om att ansöka om att få daglig verksamhet.

Efter godkänd ansökan

Du bli kontaktad

Du som har blivit beviljad dagligverksamhet och sysselsättning kommer att bli kontaktad av oss för att boka ett första möte. Tillsammans går vi igenom dina önskemål och förmågor för att finna en lämplig sysselsättning.

Genomförandeplan

Du som deltar i daglig verksamhet ska tillsammans med din kontaktpersonal, upprätta en genomförandeplan. I den skriver ni tillsammans hur dina dagar ska se ut, vilka mål du ska arbeta mot och hur du vill att stödet ska ges.

Uppföljning

När du varit på din placering i sex veckor gör vi en avstämning för att se till att allt fungerar som det ska. Därefter gör vi regelbundet uppföljningar.

Ersättning

Du får inte någon lön för daglig verksamhet eller sysselsättning. I stället får du förutom din vanliga ersättning, från till exmepel Försäkringskassan, en skattefri så kallad habiliteringsersättning.

Resor

Du betalar och ordnar själv dina resor. Om du är i behov av färdtjänst, behöver du ansöka om det hos en färdtjänsthandläggare.

Måltider

Du betalar och ordnar själv din mat. Det finns möjlighet att värma sin mat på samtliga enheter.

Försäkringar

Du som deltar i daglig verksamhet och sysselsättning, omfattas av kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring.

Olika steg inom daglig verksamhet och sysselsättning

I Nyköpings kommun finns många olika typer av daglig verksamhet och sysselsättning. Man kan till exempel arbeta med kafé, it-media, hantverk, park och trädgård, service inom olika områden.

I Nyköping delar vi in daglig verksamhet och sysselsättning i olika steg eller nivåer.

Tidigare kallades samtliga av dem för FIA-verksamheter (Fungera i arbetslivet).

De olika stegen

Steg 1 (basgrupp) - upplevelsebaserade basgrupper

Upplevelsebaserade basgrupper riktar sig till dig med stora stöd- och omvårdnadsbehov, med fokus på:
kommunikation, fysiska aktiviteter, skapande aktiviteter, social samvaro.

Du arbetar tillsammans med andra i en grupp med stöd från flera stödassistenter.

Vi har följande grupper för upplevelsebaserade basgrupper:

 • Näckrosgången
 • Stenbro
 • Upplevelsegruppen
 • Stigtomta
 • Sagostigen
 • Hemgårdsvägen

Steg 1 (basgrupp) – arbetsinriktade basgrupper

Arbetsinriktade basgrupper riktar sig till dig med stöd- och omvårdnadsbehov, med fokus på: arbetsrelaterade arbetsuppgifter, kommunikation, social samvaro.

Du arbetar tillsammans med andra i en grupp med stöd från flera stödassistenter.

Vi har följande grupper inom arbetsinriktade basgrupper:

 • Forsgränd 10
 • Hjälpmedel
 • Kungsgatan
 • Trilling

Steg 2 - företagsintegrerade grupper

Företagsintegrerade grupper riktar sig till dig med mindre stödbehov, med fokus på: arbetsrelaterade arbetsuppgifter i privat företag, förening eller offentlig verksamhet.

Du arbetar tillsammans med flera deltagare med stöd av en eller två stödassistenter.

De företagsintegrerade grupperna finns på:

 • Fastighetsgruppen - Fixar-Malte - som utför enklare praktiska uppgifter hemma hos äldre
 • Pastellen/Tillverkning och butik
 • Bild och Data
 • Brandstationen
 • Folkhögskolan
 • Äldre- och demensboendet Mariebergsgården
 • Nynäs
 • City Gross
 • Coop

Steg 3 – Enskild företagsintegrerad plats

Enskild företagsintegrerad plats riktar sig till dig som bedöms klara av att ha en enskild placering på ett företag, förening eller offentlig verksamhet.

Du arbetar efter egna förutsättningar på en arbetsplats, med stöd från en handledare som är anställd av företaget. DU har även visst stöd av en arbetskonsulent som är kopplad till vår verksamhet.

Så går det till vid enskild företagsintegrerad plats

Introduktion

Du får träffa en arbetskonsulent från steg 3 som kommer att prata med dig om dina intressen, önskemål och färdigheter. Du behöver även kunna prata om dina svårigheter för att du ska kunna få rätt stöd på arbetsplatsen.

Studiebesök

När du och arbetskonsulenten kommit överens om vilken typ av arbetsplats som kan vara lämplig för dig, får du tillsammans med arbetskonsulenten gå på ett studiebesök hos en arbetsgivare. Du kommer att få se en arbetsplats och de arbetsuppgifter du kan tänkas få göra.

Efter det kommer du, om arbetsgivaren anser dig lämplig, att erbjudas en provperiod på några veckor. Efter provperioden kommer både du och arbetsgivaren att prata om en eventuell fortsättning och hur det skulle kunna se ut. Om det inte blir någon fortsättning letar vi vidare efter en annan plats.

Stöd

Under hela din praktik har du stöd av din arbetskonsulent. Denne stöttar dig i början och kontinuerligt, i dina arbetsuppgifter -  visar dig hur du kan göra dina arbetsuppgifter på bästa sätt.

När du klarar dig mer på egen hand kommer arbetskonsulenten att besöka dig för uppföljningar och för att se att allt går bra. Arbetsgivaren utser också en handledare på arbetsplatsen som du kan vända dig till med dina frågor.

Behöver du hjälpmedel som stöd på din arbetsplats kan arbetskonsulenten eller en arbetsterapeut hjälpa dig med det.

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00
regdso@nykoping.se

Samordnare
Helena Bergman
0155-45 75 31
helena.bergman@nykoping.se

Handläggare
Se kontaktauppgifter till handläggare inom funktionsnedsättning

Enhetschefer

Anders Carlsson (steg 1-3)
0155-24 86 46
anders.carlsson@nykoping.se

Annie Johansson (steg 1)
0155-45 71 75
annie.johansson@nykoping.se

Marcus Lindqvist (steg 1-2)
0155-24 85 22
marcus.lindqvist@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny