Omsorg & Stöd - Insatser enligt SoL - Socialtjänstlagen - Ansökan

I den här e-tjänsten kan du ansöka om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). 

Socialtjänstlagen (SoL) ska säkra att människor i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver för att kunna leva ett självständigt liv.

Vid ansökan ska du bifoga medicinskt underlag om ditt hälsotillstånd. 

Läs mer här om vilka insatser du kan ansöka om enligt SoL. 

Hitta särskild blankett här för att ansöka om insatser inom hemtjänsten.  

Saknar du bank-id?

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss för att få en blankett.

Om ansökan gäller barn:
barnochungdomsenheten@nykoping.se
Om ansökan gäller barn född dag 1-15, ringer du på telefon 0155-45 70 35.
Om ansökan gäller barn född dag 16-31, ringer du på telefon 0155-24 87 17

Om ansökan gäller vuxna:
myndighet.funk@nykoping.se
Ring på telefon 0155-24 80 16, telefontid måndag till fredag klockan 9 till 11.