Resor, transporter och besök

Har du svårigheter att åka kollektivt, till exempel buss eller tåg, på grund av funktionsnedsättning kan du ansöka om färdtjänst eller riksfärdtjänst, beroende på vart du ska. Du kan även ansöka om ledsagning vid exempelvis läkarbesök.

Färdtjänst, riksfärdtjänst, ledsagning

Du som är skriven i Nyköpings kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om färdtjänst för resor inom kommunen eller riksfärdtjänst för resor utanför kommunen. Ansökan utreds och beslutas av kommunens handläggare.

Ledsagarservice är till för personer med funktionsnedsättning. En ledsagare är anställd av kommunen och kan följa med vid läkarbesök eller stödja dig när du gör vardagliga ärenden. Ansökan utreds och beslutas av kommunens handläggare.

Sjuk- och behandlingsresor

När du får ett beslut om färdtjänst har du möjlighet att göra sjukresor inom det område som färdtjänsten gäller. Du kan däremot inte enbart ansöka om färdtjänst för att åka på sjuk- och behandlingsresor. 

Det är Region Sörmland som ansvarar för sjukresor. Resan samordnas med andra resenärer vilket kan göra restiden längre.

 

Öppna sidomeny

Nyheter