Ungdomsstödjare

Att vara tonåring kan vara både jobbigt, svårt och förvirrande. Därför finns ungdomsstödjarna som kan vara ett stöd för dig som är ungdom eller för dig som är vårdnadshavare till en ungdom. 

Ungdomsstödjare

Ungdomsstödjarna vänder sig till dig som är mellan tio och tjugo år gammal. Vi är ett socialt stöd för dig och de vuxna i din närhet och kan ge råd och stöd.

Vi finns på skolor, fritidsgårdar, ungdomsevent, i bostadsområden och i centrum.

När vi är ute och fältar kan du känna igen oss på våra svarta tröjor med texten "Ungdomsstödjare” på ryggen. Vi jobbar dagtid samt vissa kvällar och helger.

Ungdomsstödjare jobbar för att ungdomar ska må bra och till oss kan du komma med både stora och små problem. 

Det kan handla om:

  • kärleksbekymmer,
  • tjafs med dina föräldrar,
  • att du är orolig för en kompis
  • något annat som du, din familj eller dina vänner inte mår bra av.

Vi gör även informationsinsatser för vuxna som arbetar med ungdomar eller är föräldrar/vårdnadshavare. 

I vissa fall kan du också få ungdomsstöd som en insats, det vill säga att du och dina vårdnadshavare har haft kontakt med en socialsekreterare innan vi träffas. Då gör vi tillsammans med dig och dina föräldrar/vårdnadshavare en plan för ditt stöd.

För att kunna stötta ungdomar att må bra samverkar vi också med skola, polis, integrationspedagoger, Region Sörmland, säkerhetssamordnare och ungdomsledare med flera. 

Hör av dig 

Vi vill gärna prata med dig. Ring eller mejla oss, kontaktuppgifter finns längre ned på sidan.

Ungdomsstödjarna finns också på Instagram

Medling

För dig som har begått eller blivit utsatt för brott erbjuder vi medling som är ett möte mellan den som har begått brott och den som drabbats av det.

Toleransprojektet

Ungdomar i årskurs åtta kan vid höstterminens start söka sig till Toleransprojektet där Ungdomsstödjare också jobbar. Syftet med projektet är att öka ungdomars förståelse för alla människors lika värde och ge verktyg för reflektion över sociala roller och identiteter. 

Problem med alkohol, narkotika och kriminalitet

Du som är upp till 20 år och har problem med alkohol, narkotika och kriminalitet kan vända dig till Öppenvård ungdom, utan att du har fått en insats.

Vi är HBTQ-certifierade

Vi är en HBTQ-certifierad verksamhet.

Personalen har utbildats av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.

RFSL:s logotype för HBTQ-certifiering, som en kombinerad sol och stjärna med spetsarna i olika färger, det står HBTQ-certifierad i mitten och det står RFSL lite längre ned med flaggan för pride

Kontakta oss

Behöver du nå Socialtjänsten efter kontorstid?

Ring Social beredskap
073-773 72 73

Gruppledare
Anna Lundin
073-412 16 63
anna.lundin@nykoping.se

Ungdomsstödjare
Gemensamt nummer 073-021 45 91
ungdomsstodjare@nykoping.se

Martin Svensson
073–773 73 92
martin.svensson@nykoping.se

Pernilla Råd
073-773 78 01
pernilla.rad@nykoping.se

Nadine Nyholm
073-486 40 03
nadine.nyholm@nykoping.se

Klas Palm
073-773 72 79
klas.palm@nykoping.se


Enhetschef
Henrika Lundberg
0155-24 80 58
henrika.lundberg@nykoping.se  

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny