Två halvporträttbilder, till vänster en man, till höger en kvinna. Svart bakgrund med vit text där det står Lite svartsjuka har väl ingen dött av? Eller?

Allt våld sitter inte i nävarna

Har du svårt att kontrollera din ilska? Har du sönder saker när ni bråkar? Kräver du att alltid få veta var din partner är? Bestämmer du över din partners pengar? Våld i nära relation kan se ut på många sätt. Det finns hjälp att få.

De flesta brukar tänka på våld som sparkar och slag. Men att hota, förödmjuka, använda makt och kontroll, medvetet förstöra någons saker eller begränsa någons ekonomi är också våld.

Med våld i nära relation menar vi att den som använder våld och den som blir utsatt för våld står i relation till varandra som partner, före detta partner, förälder, styvförälder eller barn.

Hjälp finns att få 

Familjefridsmottagningen erbjuder samtalsstöd enskilt eller i grupp för den som använder våld och hot om våld, har svårt att hantera sin ilska eller som ofta hamnar i bråk som går över styr.

Kontakt till Familjefridsmottagningen

  • Mejla: familjefrid@nykoping.se
  • Ring 0155-24 81 01. Om vi inte svarar och du vill att vi ringer upp dig, tala in ett meddelande. 

Syftet med stödet är att:

  • Erkänna sitt våld och ta ansvar för det.
  • Rikta blicken mot sig själv.
  • Förstå sina egna känslor.
  • Lära sig att ta ansvar för känslorna utan att låta dem gå ut över andra i form av våld och dominans.

Metoden som Familjefridsmottagningen använder heter Alternativ till våld (ATV), läs mer om metoden på Socialstyrelsens webbplats 

Den som utsätter eller riskerar utsätta barn för våld kan också få stöd genom metoden KIBB, Kognitiv integrerad behandling vid (risk för) barnmisshandel. Det är en metod för familjer som ska stötta såväl föräldrar som barn. 

Mer stöd

Det finns också föreningar och organisationer som erbjuder stöd för dig som utsätter andra för våld:

  • Välj att sluta - telefonlinje för dig som riskerar att skada den du älskar, telefonnummer 020-555 666
  • Manscentrum - en behandlingsmottagning för män i kris, som tillexempel ilska och våld samt livskriser. 
  • killar.se - information och stödchatt för killar mellan 10 och 25 år

Stöd för dig som är utsatt

Illustration på en hand  i stopptecken med ett hjärta på
Stöd för dig som är utsatt för våld

Är du utsatt för våld, läs mer på nykoping.se/stopp om vilket stöd som finns att få.

Illustration på en person med många saker och frågetecken omkring sig
Stöd för barn och unga

Barn och unga som varit med om svårigheter i familjen kan få stöd genom Cumulus.

Definitionen av våld

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som, genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå att göra något den vill.

Film: Han fick hjälp att hantera sin ilska

Du kan också läsa en artikel om "Johan" som fick hjälp i Nyköpings tidning, nr 2 2021 sidan 12.  

HBTQ-certifiering

Nyköpings kommuns Familjefridsmottagning är en HBTQ-certifierad verksamhet. Personalen har utbildats av RFSL, Riksförbundet för homosexuellas,bisexuellas och transpersoners rättigheter.

Logotypen för HBTQ-certifiering, som en sol där strålarna har olika färger, det står HBTQ-certifierad i mitten och RFSL:s flagga är i mitten

Kontakta oss

Social omsorg

Familjefridsmottagningen
0155-24 81 01
familjefrid@nykoping.se
Besöksadress:
Slottsgatan 21

Telefontider:
Måndag kl 13-14 
Onsdag, torsdag, fredag kl 9-10
Tisdag kl 13-14

Enhetschef 

Henrika Lundberg
0155-24 80 58
henrika.lundberg@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny