Rehabilitering

När du blir äldre eller har en funktionsnedsättning kan du behöva rehabilitering. Rehabilitering innebär att du tränar upp olika funktioner eller förmågor efter en skada eller sjukdom. Rehabiliteringen kan ske både på sjukhuset, på vårdcentralen och i ditt eget hem.

Om du har behov av rehabilitering, kontakta hemsjukvårdens rehabenhet, kontaktuppgifter finns längre ned på sidan.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter arbetar med rehabilitering i hemmet, på äldreboenden och i grupp- och servicebostäder

Arbetsterapeuten ger råd om hur du ska klara dagliga sysslor och provar ut hjälpmedel som underlättar i vardagen, till exempel vid personlig hygien.

Om miljön behöver förändras hemma hos dig till följd av långvarigt funktionshinder, så kallad bostadsanpassning, kan du kontakta arbetsterapeuten för bedömning av lämpliga åtgärder.

Sjukgymnasten ger råd om hur du ska röra dig hemma och provar ut hjälpmedel för att gå säkert, till exempel rollator. Sjukgymnasten ger dig eventuellt ett träningsprogram så att du kan återta eller bibehålla din förmåga. Vardagsträningen gör du själv eller med hjälp av hemtjänst eller närstående.

Kontakta oss

Social omsorg

Hemsjukvården Rehabenheten
0155-45 74 80
rehabenheten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny