Stöd i hemmet

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag finns olika möjligheter att få stöd i hemmet.

Du kan till exempel få hjälp med personlig omsorg, städ, matdistribution, enklare fixartjänster och att göra fallförebyggande åtgärder i ditt hem. De flesta insatser behöver du ansöka om. 

Det är våra biståndshandläggare som tar beslut om insatser utifrån dina behov och socialtjänstlagen. Stödet är ofta avgiftsbelagt.

Här kan du läsa om:

Kontakta oss

Social omsorg

Växel 0155-24 80 00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter