Parkering & parkeringstillstånd

Det kostar 12 kronor per timme att parkera med fordon inne i centrala Nyköping. Strax utanför centrum kostar det 6 kronor per timme.

Titta alltid på skyltar och parkeringsautomater. Där ser du vilka tider och avgifter som gäller.

Du får bara parkera där det är markerat för parkeringsplats.

Markeringarna är linjer på marken eller P-skylt.

Parkeringstillstånd

I Nyköping finns det tre olika sorters parkeringstillstånd.

Tillstånd för boende

Du som har permanent bostad i Nyköpings tätort kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd.

Det gäller om du vill parkera på allmänna parkeringsplatser. 

Jag vill ansöka om parkeringstillstånd för boendeparkering.

Tillstånd för myndigheter och företag

Myndigheter och privata företag kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd.

Det gäller om man parkerar inom Nyköpings kommun i samband med tjänsteärenden. 

Jag vill ansöka om parkeringstillstånd för företag eller myndighet.

Tillstånd för rörelsehindrad

Du som har funktionshinder som gör att du inte kan förflytta dig så långt till fots kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd.

Om du får tillståndet beviljat parkerar du gratis. 

Jag vill ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Ring för mer information

Om du vill veta mer om vilka kriterier som gäller för parkeringstillstånden. Eller om du vill veta på vilka platser du kan parkera med ett särskilt tillstånd.

Ring till Kundtjänst och ställ dina frågor, telefonnummer 0155-24 88 00. 

Du kan också läsa mer om parkering här (länk till sida som inte är på lättläst).

Öppna sidomeny