Insatser vid psykisk ohälsa

Du som har en långvarig och allvarlig psykisk ohälsa kan få stöd och hjälp från kommunen. Kommunen har ansvar för att se till att det finns tillgång till bra boende, meningsfull sysselsättning och utvecklande samvaro och fritid för dig.

Du som behöver annan råd och stöd vid psykisk ohälsa, läs mer om var du kan vända dig här. 

Läs mer om råd och stöd för barn och ungdomar som har psykisk ohälsa här. 

Stöd i hemmet

Du kan få hjälp att få ett boende eller stöd i ditt hem, så kallat boendestöd. Du behöver göra en ansökan.

Du som är anhörig till en person med psykisk ohälsa kan också kontakta handläggare.

Överklaga beslut

Är du inte nöjd med det beslut du fått kan du överklaga hos länsrätten. Information om hur du överklagar finns i ditt beslut. Du kan också ta kontakt med handläggare.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom Social omsorg har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala med någon utomstående om vad du berättat eller annat som rör dig. De får inte heller lämna uppgifter om dig till annan myndighet utan ditt samtycke.

Rätt till ombud och tolkhjälp

Om du behöver hjälp när du ansöker om insats från kommunen har du rätt att anlita en utomstående person som hjälper dig att föra din talan. Du ger då en annan person fullmakt att vara ditt ombud. Handläggaren har dock rätt att träffa dig personligen.

Du som inte talar eller förstår svenska har rätt till hjälp att kommunicera med hjälp av tolk. Även du som är allvarligt hörsel- eller talskadad har rätt till tolkhjälp.

Region Sörmland ansvarar för vård och behandling

Kommunen har ett nära samarbete med Region Sörmland som ansvarar för din vård och behandling.

Personligt ombud stödjer dig i kontakt med myndigheter

Genom personligt ombud kan du få stöd i dina kontakter med olika myndigheter, som till exempel kommunen, landstinget eller Försäkringskassan.

Sysselsättning på Fontänhuset och Silvermånen

Kommunen samarbetar med Stiftelsen Fontänhuset eller kooperativet Silvermånen för att erbjuda dig sysselsättning. 

Kontakta oss

Social omsorg

regdso@nykoping.se
0155-24 80 00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny