Stöd till anhöriga

Du som anhörig till någon som går i behandling hos oss är en mycket viktig person. Du kan vara aktiv i behandlingen och få stöd av oss så att du kan bli ett bra stöd för för din närstående.

Det är vanligt att anhöriga till personer med missbruksproblem ofta upplever en hög inre stress. Känslor som oro, sorg, frustration och uppgivenhet är inte heller ovanliga och påverkar den egna hälsan negativt.

Ökad kunskap

När din närstående inte kommit till insikt om sina egna problem är det vanligt att du som anhörig tvivlar på dina egna känslor och iakttagelser. Det är vanligt med tankar som, "är det jag som överdriver", "det kanske inte är så farligt", "varför gör hon/han så här mot mig/oss", "är det mig det är fel på"?

Ökad kunskap om beroende och hur det påverkar alla i en familj samt möjlighet att bearbeta dina egna tankar och känslor gör att du som anhörig kommer att må bättre. Under rehabiliteringen av din anhörige är det en naturlig del för oss att jobba med hela familjen. I behandling där anhöriga är delaktiga ser vi att det påverkar behandlingsresultatet positivt.

Delaktighet under behandling

Du som är anhörig till någon som går in i behandling hos oss kan på flera sätt delta i behandlingsprocessen. På så sätt kan du själv få stöd, men du blir också ett bra stöd för din närstående och ni får möjlighet att förbättra er relation.

Det här kan du göra

Anhörigprogrammet

Att dela tankar och erfarenheter tillsammans med andra anhöriga är mycket stärkande och något anhöriga ofta uppskattar.

Anhörigprogrammet är en gruppverksamhet för anhöriga till personer med riskbruk, missbruk eller beroende. Välkommen att kontakta oss på telefon 0155-24 85 87 för information och anmälan.

Par- eller familjesamtal

Enskilda behandlingssamtal för din närstående kan kompletteras med par- eller familjesamtal där vi kan berätta om våra behandlingsinsatser och hur behandlingen kan påverka de anhöriga.

Ibland kan en familj ha många olika kontakter med vårdgivare och myndigheter och då kan vi vid behov och önskemål erbjuda nätverkssamtal. Kontakta öppenvården på telefon 0155-45 75 53.

Om din närstående inte är i behandling

Du som lever eller har växt upp nära missbruk, men inte har någon närstående som är i behandling hos oss erbjuds också att delta i Anhörigprogrammet. Har du funderingar eller frågor kontakta öppenvården på telefon 0155-45 75 53.

Stöd för barn

Cumulus är en verksamhet för barn och ungdomar som varit med om svårigheter i familjen. Vi vänder oss till barn som har en förälder med alkohol/drog-problem. Cumulus finns även till för barn som har föräldrar som är skilda och inte kan komma överens.

Barn som har en förälder med psykisk ohälsa och barn som har upplevt våld i familjen kan också få stöd på Cumulus.

Anhörigcenter

Du kan också kontakta kommunens Anhörigcenter. Där finns andra som har det som du. Det finns stöd att få och det finns någon att prata med.

Ideell organisation för spelmissbruk 

I Nyköping finns också den ideella riksorganisationen Självhjälpsgruppen för spelberoende. De stöttar spelberoende och anhöriga till spelberoende genom självhjälpsgrupper.  

Kontakta oss

Vuxenenheten

0155-45 75 59
regdso@nykoping.se

Enhetschefer

Victor Gonzalez
victor.eriksson.gonzalez@nykoping.se

Helena Persson
helena.persson@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny