MI Motiverande samtal

Motiverande samtal – MI är evidensbaserade, professionella, icke-konfrontativa samtal om motivation och förändring. 

Förändringen kan handla om att ändra beteende och levnadsvanor, tankesätt och inställning, att ta beslut och att välja väg i livet. Förändringen kan också handla om att fortsätta med och stabilisera något som man tidigare inte kunnat upprätthålla.

MI-samtal fokuserar på en speciell form av motivation – förändringsmotivation – som i empatisk och lyhörd dialog hämtas fram, förädlas och förankras.

Motiverande samtal – MI bygger på principer som hämtats från socialpsykologi och inlärningspsykologi.

Rötterna finns i humanistisk psykologi vilket innebär att man i MI respekterar rätten att vara ambivalent, samtidigt som man ansvarsfullt fokuserar på vägval och beslut. Tvekan, tvivel och osäkerhet ses som möjliga tillgångar och resurser på vägen till förändring. 

Öppna sidomeny