Alkohol och droger

Om man dricker stora mängder alkohol under en längre tid kan man utveckla ett alkoholberoende. Då kan det vara svårt att sluta dricka, men med bra stöd och hjälp kan man bli av med ett alkoholberoende.

Innan kroppen och hjärnan vuxit färdigt är man känsligare för skador och sjukdomar som alkohol kan ge och man ska inte dricka alkohol alls. För att skydda den som är ung finns det därför åldersgränser för när man får köpa alkohol.

Läs mer om alkohol och droger, riskbruk och missbruk på 1177 Vårdguiden.

Läs mer om alkoholberoende på 1177 Vårdguiden.

Akut hjälp

Behöver du akut hjälp ring 112.

Få hjälp hos

Din vårdcentral

Cumulus - för dig som har problem med föräldrar som dricker för mycket

Öppenvård ungdom - för dig upp till 20 år som har problem med alkohol eller narkotika.  Hit kan du vända dig för att få råd, stöd och behandling, utan att du har fått en insats. 

Ungdomsstödjarna - för dig som är mellan tio och tjugo år. Med ungdomsstödjarna kan du prata om saker som du mår dåligt av eller om du är orolig för någon annan.

Mottagningsgruppen för missbruk och beroende - för dig som är över 20 år. 

Barn- och ungdomsenheten

Mer information

Söka vård hos Region Sörmland

UMO - Ungdomsmottagning på nätet

BRIS - Barnens hjälptelefon

BRIS - Vuxentelefon om barn

Jourhavande kompis

 

Öppna sidomeny