Ekonomiskt bistånd

Har du ekonomiska problem och har utan framgång prövat alla möjligheter för att själv lösa situationen? Då kan du söka ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) för att få hjälp.

Ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag) är ett sista skyddsnät när du inte kan försörja dig på egen hand trots att du har försökt.

Innan du ansöker om ekonomiskt bistånd ska du ha ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa. 

Ring innan ansökan

Ring oss innan du ansöker för första gången för att få rådgivning kring just din situation:
0155-24 80 55
Telefontid: måndag-torsdag klockan 13:30-14:30

Så går det till

Gör provberäkning

Du kan göra en egen provberäkning, för att se hur du ligger till när det gäller möjligheten att få ekonomiskt bistånd.

Ring oss innan du ansöker första gången

Telefonnummer

Telefonnummer 0155-24 80 55, telefontid klockan 13.30-14.30 måndag-torsdag. 

Besöksadress

Enheten Ekonomiskt Bistånd
Östra Rundgatan 11

Öppettider 
Måndag - torsdag
klockan 8-12 och 13-17
fredag klockan 8-12 och 13-16
 
Tillgång till dator och kopiering helgfria vardagar klockan 9-12 och 13-15.

Ansök för första gången

Ansöka

Ring oss innan du ansöker för första gången för att få rådgivning kring just din situation:
0155-24 80 55
Telefontid: måndag-torsdag klockan 13:30-14:30

 

Ansök via e-tjänst

 

För att kunna ansöka via e-tjänsten behöver du:

 • ha en svensk e-legitimation, BankID eller Mobilt BankID
 • ha en mejladress och/eller mobilnummer
 • kunna ladda upp dina dokument eller bilagor digitalt

Välj inloggningsmetod och logga in i e-tjänsten.

Tänk på att skicka med alla handlingar som är aktuella för dig. Om handläggaren måste be om mer underlag dröjer det längre innan du kan få ett beslut.
 
För att vi ska fatta beslut på rätt grunder är det viktigt att du lämnar fullständiga och korrekta uppgifter i din ansökan. Om du får bistånd på felaktiga grunder är du enligt lag skyldig att betala tillbaka.

Se manualer för hur du ansöker i nästa flik

Vad händer när du har ansökt?

Efter att du skickat in ansökan får du en besökstid skickad till dig, via dina sidor i e-tjänsten om din ansökan är komplett.
 
På besöket får du träffa en socialsekreterare som infromerar om ekonomiskt bistånd och därefter utreder din ansökan. 
 
För att vi ska fatta beslut på rätt grunder är det viktigt att du lämnar fullständiga och korrekta uppgifter i din ansökan. Om du får bistånd på felaktiga grunder är du enligt lag skyldig att betala tillbaka.

Om du behöver ansöka igen

Du kan ansöka tidigast 15 dagar före månadsskiftet. 

Ansök via e-tjänst

 

Du som har en handläggare och ska ansöka om ekonomiskt bistånd för en ny månad, kan göra det via ovanstående länk och följa ditt ärende på mina sidor. 

Innan du startar är det bra att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som du ska ta upp i din ansökan. Därefter kan du logga in i e-tjänsten med BankID. Är ni ett par måste båda ha tillgång till BankID

Utbetalning av ekonomiskt bistånd

Kommunen betalar ut ekonomiskt bistånd en gång i månaden.

Om du har ansökt med e-tjänsten har du större möjlighet att följa ditt ärende. Via tjänsten för meddelande inne i e-tjänsten, kan du kontakta din socialsekreterare.

Missnöjd med ditt beslut?

Om du har fått ett beslut som du inte är nöjd med, har du rätt att överklaga det. 

 

Överklaga ett beslut

 

Information om hur du överklagar står i ditt beslut om avslag. En överklagan ska vara skriftlig och undertecknad. Lämna den till arbetsmarknads- och socialförvaltningen inom tre veckor från att du har fått beslutet. Adressen står i ditt beslut.
 
Har du frågor om att hur det går till att överklaga, kontakta din handläggare.


Läs mer om att överklaga ditt beslut

Mer information om ekonomiskt bistånd

Det ska biståndet räcka till

Två delar

Ekonomiskt bistånd är uppdelat i två delar:

 • Nationell riksnorm
 • Skäliga kostnader

 

Nationell riksnorm - första delen

Den första delen, riksnormen, är lika över hela landet och fastställs varje år av regeringen.

Riksnormen ska täcka de här kostnaderna:

 • Mat
 • Kläder
 • Skor
 • Fritid och lek
 • Hygienartiklar
 • Barn- och ungdomsförsäkring
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidning och telefon

 

Skäliga kostnader - andra delen

Den andra delen är skäliga och nödvändiga utgifter. När du ansöker om bistånd för de utgifterna gör vi en individuell bedömning för varje person eller hushåll som söker.

Det här är utgifter som kan vara nödvändiga:

 • Boende
 • Hushållsel
 • Fackföreningsavgift
 • Medlemsavgift för a-kassa
 • Arbetsresor

 

Utreda behovet

För att utreda behovet av bistånd läggs hushållets riksnorm ihop med hushållets skäliga kostnader. Summan minskas sedan med alla inkomster efter skatt som hushållet har. Resultatet visar om hushållet kan vara i behov av bistånd.

 

Planera efter situation

Om du blir beviljad ekonomiskt bistånd ska du följa den planering som du gör tillsammans med handläggaren. Om du inte följer din planering riskerar du att få avslag på sin ansökan. 

Du som är arbetslös

Du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och vara aktivt arbetssökande.
Du ska följa din planering.
 
Om du tackar nej till ett arbete, inte bedöms vara aktivt arbetssökande eller tackar nej till en arbetsmarknadsåtgärd kan din rätt till ekonomiskt bistånd komma att ifrågasättas. Du riskerar då att få helt eller delvis avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Du som har nedsatt arbetsförmåga

Du som har nedsatt arbetsförmåga (helt eller delvis) och inte kan söka arbete eller arbeta på grund av hälsoskäl, ska ha ett aktuellt läkarintyg som bekräftar det.

Du som är föräldraledig

Du som är föräldraledig ska ta ut föräldrapenning via Försäkringskassan sju dagar per vecka med full ersättning.

Du som inte har ett arbete att gå tillbaka till efter din föräldraledighet ska i god tid ansöka om barnomsorgsplats, så att du kan vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete när föräldradagarna är slut.

Du som studerar

Ekonomiskt bistånd ges i regel inte till studerande. Eftersom studerande inte står till arbetsmarknadens förfogande och kan bekosta sina studier genom annan ersättning från Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Du som är 66+

Ekonomiskt bistånd ges i regel inte till personer som är 66 år och äldre eller till pensionärer. Om din pension ändå inte är tillräckliga för att du ska klara din försörjning, finns det i stället möjlighet att ansöka om annat stöd från Pensionsmyndigheten. Det är viktigt att du i god tid ansöker om din pension.

Du som är gift, sambo eller registrerad partner

Om du är gift, sambo eller registrerad partner med en person som gått i pension, förväntas din partner ha ansökt om sin pension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Om ni ändå inte klarar er försörjning kan ni eventuellt ha rätt till försörjningsstöd. Det förutsätter att ni uppfyller kraven i övrigt. I så fall kan ni lämna in en gemensam ansökan.
 
Personer som lever under äktenskapsliknande förhållanden är underhållsskyldiga gentemot varandra. Ett samboförhållande likställs som ett äktenskapsliknande förhållande vid en ansökan om ekonomiskt bistånd. Det innebär att du och din partner förväntas lämna en gemensam ansökan om ni är i behov av ekonomiskt bistånd.
 
Underhållsskyldigheten för gifta och registrerade partners gäller även om din partner bor i en annan kommun eller ett annat land. Underhållsskyldigheten går i regel före den ena partnerns rätt till ekonomiskt bistånd.

 

 

Den information du lämnar

Socialregister

När vi tar emot din ansökan om ekonomiskt bistånd för första gången behöver vi göra en utredning. Vi öppnar en personakt i socialregistret. Socialregistret är ett arkiv som bara får användas av behörig personal i socialtjänsten och för statistikuppgifter. Vi för också journal över de uppgifter du lämnar till oss.

Sekretess 

Uppgifterna du lämnar till oss omfattas av sträng sekretess. Vi får som huvudregel inte lämna ut informationen till andra myndigheter.

Tar del av uppgifter

När vi utreder om ekonomiskt bistånd har vi rätt att ta del av vissa uppgifter om förmån, ersättning eller annat stöd från Centrala studiestödsnämnden (CSN), Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Arbetslöshetskassorna. Vi har också rätt att ta del av uppgifter från Arbetsförmedlingen och inkomst av kapital och återbetalning av skatt hos Skatteverket.
 
För att utreda och erbjuda rätt stöd, kan vi också behöva ta kontakt med andra myndigheter eller andra samverkansparter. I så fall ber vi dig om samtycke.
 

Kontakta oss

Ekonomiskt bistånd

Receptionen är öppen för besök
helgfria måndagar-torsdagar
klockan 8-12, 13-17
helgfria fredagar klockan 8-12, 13-16

Tillgång till dator och kopiering
helgfria vardagar klockan 9-12, 13-15

Besöksadress
Östra Rundgatan 11

Kommunservice
0155-45 77 93
Telefontid för ekonomiskt bistånd, mottagningen:
Måndag-torsdag klockan 13:30-14:30
regdso@nykoping.se

Behöver du nå socialtjänsten efter kontorstid?

Ring Social beredskap
073-773 72 73

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny