Hemtjänst för tillfälliga besökare

Du som tillfälligt tänker vistas i Nyköpings kommun kan få hemtjänst eller hemsjukvård när du är här. Din hemkommun har ansvaret att utreda ditt behov och du själv ansöker om ditt behov hos hemkommunen.

Din hemkommun har det samlade ansvaret för dina behov av insatser.

Ansök hos din hemkommun

Så går det till när du önskar tillfällig hemtjänst i Nyköping:

  • Du ansöker om ditt tillfälliga behov hos din hemkommun. Du behöver kontakta din hemkommuns handläggare i god tid innan den tillfälliga flytten.
  • För att vi ska kunna planera ditt besök på bästa sätt behöver vi få information om din vistelse minst fyra veckor innan du kommer
  • Handläggare i hemkommunen utreder dina behov för att se hur Nyköpings kommun ska kunna tillgodose och genomföra insatserna på ett tryggt och säkert sätt.
  • Hemkommunens handläggare sköter kontakten med hemtjänsten i Nyköping.
  • Om du är i behov av trygghetslarm ska du lämna två nycklar till larmcentralen vid installation.
  • Om dina behov skulle förändras när du är i Nyköping kontaktar du din hemkommun för att ändra insatserna.

Välj utförare själv

I Nyköpings kommun har vi fritt val av utförare. Det betyder att du väljer själv vem som ska utföra din hemtjänst, kommunens egen hemtjänst eller ett av kommunen godkänt företag.

Hjälpmedel

Om du använder hjälpmedel, som till exempel rullstol, rollator, säng eller lyft, är du själv ansvarig för att ta med dem till Nyköping. De är nödvändiga för att vi ska kunna hjälp dig på bästa sätt när du är här.

Avgift

  • Du betalar din avgift för hemtjänsten till din hemkommun – inte till Nyköpings kommun. Din hemkommun ersätter Nyköpings kommun för hemtjänstkostnaden i Nyköping.
  • Om du är i behov av hemsänd mat får du den fakturan från Nyköpings kommun. Avgiften beror på hur ofta du får hemsänd mat Läs mer om kostnader för hemsänd mat

Kontakta oss

Social omsorg

regdso@nykoping.se
0155-24 80 00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny