Adoption

Om du vill adoptera ett barn ska du kontakta Familjerätten som utreder adoptionsärenden. Adoptioner kan vara nationella eller internationella, det senare är vanligast.

Det kallas nationell adoption när du adopterar ett barn som redan finns i Sverige. En internationell adoption är när du adopterar ett barn i ett annat land än Sverige.

Hur går en internationell adoption till?

  • Du som vill adoptera börjar med att kontakta Familjerätten, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.
  • Vi erbjuder dig ett informationssamtal
  • Du går sedan en obligatorisk föräldrautbildning. 
  • När du har slutfört föräldrautbildningen kan du ansöka om medgivande för adoption. Du får blanketten från Familjerätten. 
  • Familjerätten genomför sedan en medgivandeutredning som ska visa om ni/du som föräldrar/förälder har förutsättningar att erbjuda barnet en god uppväxt.
  • Familjerätten lämnar sin utredning för beslut hos Socialutskottet i kommunen som beslutar om medgivande.
  • När barnet väl kommit till Sverige kan du i vissa fall behöva ansöka om att få adoptera barnet om det inte har skett i barnets hemland. Ansökan gör du till Tingsrätten som begär ett yttrande från Socialnämnden. 
  • Läs mer om adoption på Domstolsverkets webbplats 

Bli medlem i en organisation för adoption

Internationella adoptioner förmedlas av organisationer. Adoptionsorganisationerna har information om vilka barn som behöver familjer i de länder som de samarbetar med. 

Du som vill adoptera kan bli medlem i en adoptionsorganisation innan kommunens medgivandeutredning är klar. 

Adoption av närstående – nationell adoption

En närstående kan adoptera sin partners barn. Du ansöker då om att få adoptera hos Tingsrätten 

Tingsrätten begär då ett yttrande från socialnämnden i kommunen som gör en adoptionsutredning och en bedömning.  Tingsrätten fattar sedan det slutliga beslutet.

Mer information och kontakt

Du kan läsa mer om adoption på Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF

Du är välkommen att kontakta familjerättsenheten för mer information och ansökningshandlingar: Mejl: familjerattsenheten@nykoping.se Telefon: 0155-24 85 40. Telefontid:  måndag och fredag kl 8:30-9:30, onsdagar kl 13:30-14:30. Övriga tider kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp dig.

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorg

regdso@nykoping.se
0155-24 80 00

Postadress

Nyköpings kommun
Division Social omsorg
Individ- och familjeomsorg
611 83 Nyköping

Besöksadress 
Östra Rundgatan 11
611 33 Nyköping

Behöver du hjälp efter kontorstid, ring
Social beredskap 073-773 72 73

 

Verksamhetschef

Gabriel Billing
gabriel.billing@nykoping.se
0155-24 80 46

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny