Schoolsoftkonto för fosterförälder, familjehem och god man

Vad gäller för mig som fosterförälder, familjehem, god man eller bonusförälder i Schoolsoft?

Fosterföräldrar, familjehem och god man

I rollen som fosterförälder/familjehem/god man kan du ansöka om konto i Schoolsoft. Detta görs med en särskild blankett och du ska kunna styrka din roll gentemot barnet. Antingen genom myndighetsbeslut eller efter direkt kontakt med socialsekreterare/bekräftat av ansvarig rektor som har dokumentation att du har rollen som fosterförälder.

Därefter läggs dina uppgifter in i Schoolsoft och du kan skapa ett konto. När en person inte längre har uppdraget som fosterförälder/familjehem/god man ska detta meddelas till regbu@nykoping.se, som då tar bort kontot i Schoolsoft.

Du hittar blanketten här

Bonusföräldrar

Som bonusförälder kan du inte ha ett vårdnadshavarkonto i Schoolsoft. Oavsett om barnets vårdnadshavarna godkänner det eller ej. Den information som en bonusförälder anses behöva måste komma via verklig vårdnadshavare och inte från Schoolsoft. Som bonusförälder kan du alltså inte anmäla tider i förskolan/fritids eller se scheman/skoluppgifter. Sjukanmälan ska göras av en vårdnadshavare, eftersom den är ansvarig för barnet/eleven. 

Öppna sidomeny