Schema förskola och fritids via App

Här hittar du instruktioner för hur du ändrar schema för tider på förskola och fritids i Schoolsofts app. Det är samma instruktioner om du ska hantera schema för ditt barn i förskolan som för fritids. 

Inlogg Schoolsoft

All information on our webbsite nykoping.se can be translated into different languages. Please read instructions here.

Det är samma instruktioner om du ska hantera schema för ditt barn i förskolan.  

För instruktioner om hur du registerar och ändrar schema för fritids/förskola via webbsida kan du klicka här.

Att tänka på

 • För att kunna börja använda Schoolsoft-appen behöver du först logga in på Schoolsoft via en webbläsare och kryssa i ”Åtkomst från App". Se instruktioner på denna webbsida. 
 • Dina tider sparas i systemet när du klickar på Spara mina tider. Du får då en banderoll som bekräftar att tiden sparats.
 • Tänk på att du måste lägga in schema med en veckas framförhållning.
 • Schemat ska visa vilka tider barnet ska vara på förskolan/fritidshemmet.
 • Om du lägger in tider så skriver de över eventuellt redan inskickade tider för den valda dagen eller den valda perioden.
 • Dagar markerade med ett lås som ligger framåt i tiden är tider som administratören på din skola har låst. Om du har frågor kring varför dagen är låst kontaktar du din skola. Detta kan vara tex studiedagar. 
 • Du kan inte frånvaroanmäla ditt barn vid tex sjukdom via Hämtning/lämningsfunktionen. Detta sker fortfarande via "Frånvaro" i appen! 
 • Du kan ändra en dag eller flera dagar samt lämna kommentarer. Har du barn som går på samma skola och fritids kan du kopiera tiderna till syskon. 

Den här filmen visar hur du kan ändra dina hämtnings- och lämningstider på förskolan/fritids i Appen. 

Bild 1

Via ingången Kalender hittar du funktionen Hämtning och lämning.
Klicka på den blå ikonen för att se en överblick över månadens tider samt lägga in tider för kommande dagar. 

Den svarta inforutan visas de första gångerna användaren går in på denna sida efter uppdateringen.

Hamtning Lamning via app_Sida_01.jpg

Bild 2 Översikt

Detta är din översiktsvy. Du ser hela den innevarande månaden och kan klicka dig igenom månaderna. 

Hamtning Lamning Fritids via app_Sida_02.jpg

Bild 3 Översikt mer info

När du klickar på en dag med tider öppnas ett nytt fönster där du kan se eventuell kommentar som är inrapporterad på den dagen. Samt att du härifrån kan editera (om dagen inte är låst).

Hamtning Lamning Fritids via app_Sida_03.jpg

Bild 4 Ikoner

 • På denna dag finns en kommentar.
 • Dagen har passerat och blivit rapporterad som Ledig.
 • Dina inrapporterade tider denna dag.
 • Dagen är rapporterad som Ledig. 
 • Tiden har blivit frånvaroanmäld.
 • Dagen är låst av admin alternativt är en dag som redan passerat.
 • En banderoll ger bekräftelse på att dina tider sparats i systemet. 

Hamtning Lamning Fritids via app_Sida_04.jpg

Bild 5 Lägga in/ändra enskild dag

 • Klicka på dagen du vill lägga till tid på eller ändra.
 • Lägg till tid för den aktuella dagen. Skriv eventuell kommentar till personalen. Klicka på Spara mina tider.

Hamtning Lamning Fritids via app_Sida_05.jpg

Bild 6 Lägga in/ändra flera dagar sid 1 av 4

 • Klicka på första dagen i det intervall där du vill lägga till tid eller ändra tid.
 • Klicka på Period. Välj ett tilldatum. Klicka på Lägg till tider. 
 • Om du vill ändra fråndatum går du ut till översikten igen.

Hamtning Lamning Fritids via app_Sida_06.jpg

Bild 7 Lägg in/ändra flera dagar sid 2 av 4

I denna vy kan du välja:

 • Standardtid: Samma tid alla dagar under perioden.
 • Standardvecka: Olika tider för vardera dag i ett veckoschema. 
 • Alla: Markerar alla veckor inom perioden. 
 • Udda: Markerar alla udda veckor inom perioden. 
 • Jämna: Markerar alla jämna veckor inom perioden.

Hamtning Lamning Fritids via app_Sida_07.jpg

Bild 8 Lägga in/ändra flera dagar sid 3 av 4

När du bekräftat dina val av periodisering så kommer du tillbaka till
denna vy. Här får du en överblick över veckorna i ditt valda tidsspann. Nu kan du: 

 • Öppna varje vecka och kontrollera och ändra inlagda tider. 
 • Klicka Lägg till tider för att lägga till ytterligare en periodisering. 
 • Klicka på Spara mina tider för att skicka in tiderna till skolan. 

OBS! Dina tider har inte sparats i systemet förrän du klickar på "Spara mina
tider." Hamtning Lamning Fritids via app_Sida_08.jpg

Bild 9 Lägga in/ändra flera dagar sid 4 av 4

Om du vill lägga till kommentar klickar du på datumet på den dag du vill lägga in kommentar. Skriv in din kommentar och klicka på klar.

Hamtning Lamning Fritids via app_Sida_09.jpg

Bild 10 Kopiera tider till syskon

Om du har barn som går på samma förskola/skola kommer du få upp möjligheten att kopiera tiderna till syskon. 

Klicka på det barn du vill kopiera tider till och klicka sedan på Spara mina tider.

Hamtning Lamning Fritids via app_Sida_10.jpg

Bild 11 Knappen Ledig

I appen kan man klicka i att barnet ska vara ledig. Då blir tiden grå och kommentaren Ledig syns för personalen.  

I Schema fritids - Webben finns det ingen motsvarande knapp, det är en funktion som enbart finns i appen. Men du får samma resultat om du lämnar tiderna tomma en dag och enbart skriver kommentaren Ledig.

Hamtning Lamning Fritids via app_Sida_11.jpg

Öppna sidomeny