Trygghetspunkter

En trygghetspunkt är en plats som kommunen inrättar för att erbjuda stöd och hjälp till allmänheten vid större samhällsstörningar, kriser eller katastrofer. Syftet är att ge invånare en plats att vända sig till för att få hjälp, information och skydd när det behövs som mest.

En trygghetspunkt aktiveras efter beslut av kommundirektör, tjänsteperson i beredskap eller räddningstjänst.

Vad som skulle kunna göra att en eller flera trygghetspunkter aktiveras är till exempel stora störningar i informationsvägar där vi vill nå ut med information som kommer från en säker avsändare, ett omfattande strömavbrott eller andra större naturrelaterade störningar samt vid höjd beredskap.

Orsakerna kan variera, men det är samhällets behov som styr när trygghetspunkten aktiveras.

En trygghetspunkt erbjuder:

  • information
  • vatten
  • värme
  • elektricitet för att till exempel ladda din telefon

Trygghetspunkter i Nyköping

Nyköpings kommuns trygghetspunkter är under uppbyggnad. Rosvalla och Träffen är de första som är beslutade.

Om det skulle bli aktuellt att öppna trygghetspunkter får du information om det via kommunens webbplats, andra digitala kanaler och Sveriges Radio P4 Sörmland. 

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter