Skola för nyanlända

Här finns information om hur skolan fungerar för dig som har fått uppehållstillstånd eller söker asyl i Sverige och bor i Nyköpings kommun. 

Skolverkets webbplats finns information om hur svenska skolan fungerar. Du kan enkelt byta språk, lyssna på informationen och/eller titta på informationen som film. 

Här finns information för nyanlända om modersmålsundervisning i skolan i Nyköpings kommun. 

Ansökan om plats i förskola och skola

Barn mellan 1-5 år har rätt att gå i förskola. Nyköpings kommun erbjuder barn från årskurs 1 plats i grundskolan. Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Ansök om plats i förskola (ålder 1-5 år)

Kontakta handläggare för placering i förskola och fritidshem genom att mejla barnplacering@nykoping.se eller ring vår Kundservice 0155-24 80 80. Läs mer om förskola i Nyköpings kommun.

Ansök till årskurs F-klass – 9 (ålder 6-15 år)

Nykomsten är kommunens mottagningsenhet som tar emot nyanlända elever i åldern 6-15 år för att introducera dem i svenska skolan under 6-8 veckor. På Nykomsten blir elevens tidigare skolkunskaper kartlagda enligt Skolverkets regler. Därefter sker överlämning till den ordinarie skolan.

Nykomsten finns på gula paviljongen (HUS B) utanför Nyköpings högstadium Alpha. Adress; Aurore Holmbergs Väg 3, 611 35 Nyköping

Kontakta Nykomsten:
Ihsan Batti, resultatenhetschef, på telefon: 073-149 31 26.
E-post: ihsan.batti@nykoping.se
Margareta Borzasi, administratör, på telefon: 073-773 75 00
E-post: margareta.borzasi@nykoping.se
Personalrummet, telefon: 073-412 16 42

Läs mer om förskoleklass.

Läs mer om grundskolan.

Ansök till gymnasium (ålder 16-19)

Språkintroduktion får elever en start i gymnasieskolan, mer info hittar du här.  Gymnasieskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar kan välja att genomföra efter avslutad grundskola Kontaktuppgifter.
Läs mer om gymnasiet.

Ansök till SFI - vuxenutbildning (20 år och uppåt)

Utbildningen ger vuxna personer med annat modersmål än svenska grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildning i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning.
Läs mer om SFI på Campus webbplats.

Behörighet

Rätt att delta i utbildning i svenska för invandrare på Campus Nyköping har du som saknar grundläggande kunskaper i svenska och:

  • är skriven i Nyköpings kommun
  • har ett fullständigt personnummer
  • har fyllt 20 år

Kontakta oss

Telefon Kundservice
0155-24 80 80

Telefontid
Vardagar kl. 9-16

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter