Behov av hälso- och sjukvård i skola eller förskola – egenvård

Om ditt barn har behov av hälso- och sjukvårdsinsats när hen är i skola eller förskola - så kallad egenvård - måste du få ett intyg från sjukvården. Du som vårdnadshavare måste också informera personalen om barnets behov. 

Det kan till exempel handla om att testa blodsocker, injicera insulin, administrera läkemedel och sondmatning.

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att patienten klarar av att utföra själv.

Även någon annan än patienten, till exempel ett barns vårdnadshavare eller förskolans/skolans personal, kan få lov att utföra åtgärden.

Hälso- och sjukvårdspersonal bedömer

Det är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som ska göra en bedömning om åtgärden är egenvård eller inte. Vårdnadshavarna kan inte göra den bedömningen.

För att en åtgärd ska betraktas som egenvård i förskola eller skola måste också behandlande läkare ha bedömt åtgärden i relation till att barnet/eleven är i förskola eller skola.

Vårdnadshavarens tillsynsansvar övergår till förskolan/skolan den tid som barnet är där. Därför har förskolan/skolan också ett ansvar för att barnet/eleven får hjälp med sin egenvård, till exempel att ta sina läkemedel.

Om en rektor bedömer att personalen i förskolan/skolan inte kan hjälpa barnet/eleven med egenvård på ett säkert sätt, måste ansvarig inom hälso- och sjukvård tillsammans med förskolan/skolan komma överens om hur man ska lösa situationen.

Intyg från läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

När du som vårdnadshavare önskar att skola/förskola ska göra en viss medicinsk åtgärd måste du begära ett intyg (egenvårdsplan) från behandlande läkare eller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Intyget ska beskriva att åtgärden är egenvård i en förskola eller skola och hur den är planerad. Information och underlag för läkare och hälso- och sjukvårdspersonal finns på Regionens samverkanswebb

Egenvårdsplanen ligger till grund för hur egenvården ska utföras på förskolan/skolan. Förskolan/skolan måste veta exakt:

  • vilken åtgärd som hälso- och sjukvården har bedömt är egenvård
  • om personalen får utföra åtgärden
  • hur personalen ska informeras och instrueras i frågan
  • vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas i olika situationer

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavare ska:

Läs hela rutinen vid egenvård i skola och förskola.

Öppna sidomeny

Nyheter