Utbildning: Egenvård (behov av hälso- och sjukvård i förskola/ skola), ansökan

Via denna blankett kan du ansöka om egenvård för barn som går i förskola eller skola. 

Om ditt barn har behov av hälso- och sjukvårdsinsats när hen är i skolan eller i förskolan - så kallad egenvård - ska läkare skriva ett beslut om det. Du som vårdnadshavare fyller sedan i en blankett tillsammans med personalen på förskolan eller skolan.

Beslutet från läkaren ligger till grund för hur skolan eller förskolan ska göra egenvården. Förskolan/skolan måste veta vilken åtgärd som ansvarig person inom hälso- och sjukvården bedömt vara egenvård, om personalen får utföra åtgärden, hur personalen ska informeras och instrueras i frågan, vilka åtgärder som ska vidtas och vem de ska kontakta i olika situationer.