Digitala verktyg i skolan

IKT-pedagogik handlar om hur pedagogerna i den klassiska undervisningssituationen använder olika digitala enheter och media som ett verktyg för att förstå och underlätta förmedlandet av information. IKT handlar om att använda tekniken på ett meningsfullt sätt, alltid med eleven i fokus. Förkortningen IKT står för information- och kommunikationsteknik.

Med hjälp av en personlig elevdator från och med årskurs 4 kan lärare och pedagoger lättare individanpassa undervisningen. Med den digitala enhetens hjälp blir informationssökning, presentation av kunskaper och kontakt med lärare lättare och effektivare.

En digital enhet kan vara till exempel en Chromebook, en bärbar PC eller bärbar Mac, en iPad eller annan digital utrustning. Förkortningen IKT står för information- och kommunikationsteknik.

Egen dator från årskurs 4

Nyköpings kommun erbjuder alla elever från årskurs 4 en egen digital enhet för skolarbetet, en så kallad “en-till-en”-lösning. Det gör vi för att ge alla elever samma förutsättningar att använda modern digital teknik som redskap i sitt lärande. Det gör att elevens digitala kompetens ökar och eleven blir därmed bättre förberedd att möta de krav som finns på arbetsmarknaden idag och imorgon.

I läroplanen poängteras vikten av olika verktyg i undervisningen, där digitala hjälpmedel är ett viktigt stöd. Digital kompetens är också en av EU:s 8 nyckelkompetenser, det vill säga nödvändiga kunskaper för elevernas fortsatta yrkeskarriär.

Även ur ett tillgänglighets- och likvärdighetsperspektiv är en digital enhet oslagbar - allt material blir tillgängligt för alla genom uppläsning, översättning och språkhjälp.

G Suite 

Sedan hösten 2013 arbetar Nyköpings kommuns grundskolor med verktygen i Google Suite for Eduction (G Suite). Skolorna har själva efterfrågat verktyg som är enkla och som inte stjäl vare sig värdefull pedagogtid för tekniskt underhåll, eller alltför stora ekonomiska resurser.

G Suite erbjuder skolor och universitet kostnadsfritt ett antal molnbaserade verktyg som på olika sätt förenklar och förbättrar skolarbetet. Det är redskap för bland annat skapande av såväl texter som presentationer, mail, kalender, sites, classroom och egna hemsidor.

G Suite och Chromebooks ger oss en smidig digital struktur. I kombination med digitala läromedel, resurser i tryckt material och lärarnas egna kunskapsbankar har vi idag en stabil bas för digital pedagogisk utveckling i Nyköpings kommun.

Molnet – vad är det?

G Suite är en så kallad molntjänst, vilket innebär att tjänster, program (appar) och verktyg levereras över internet och data sparas på servrar hos Google. Elever som använder Chromebooks behöver alltså ingen särskild programvara installerad utan allt eleven behöver kommer eleven åt via en vanlig webbläsare.

Allt fler kommuner, myndigheter och företag använder sig av molntjänster idag eftersom användaren då inte är beroende av tid, plats och specifik digital enhet för att komma åt sitt arbete. För skolans del betyder det att allt skolarbete finns tillgängligt för elever och pedagoger från vilken typ av enhet som helst, oavsett tid eller plats. Så länge det finns en tillgänglig internetuppkoppling i chromebook, dator, surfplatta eller mobiltelefon kommer elever, vårdnadshavare och pedagoger åt skolarbetet.

Chromebook

En Chromebook är en typ av bärbar dator som bygger på att man helt och hållet arbetar i G Suite. Den har ingen hårddisk på vilken man kan ladda ner och installera program, utan man arbetar enbart i webbläsaren Chrome och mot molnet. En Chromebook har väldigt bra batteritid samt en mycket snabb uppstarts- och inloggningstid. Dessutom väger den bara strax över 1 kg, vilket sammantaget gör att Chromebook är ett utmärkt val som digitalt pedagogiskt verktyg för Nyköping kommuns grundskolelever.

Kontakta oss

Frågor om elevdator

Telefon Kundservice: 0155-24 80 80

Telefontid: Helgfri vardag kl 09:00-16:00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter