Nyköpingsmodellen

Nyköpingsmodellen är en omfattande, politiskt blocköverskridande insats för att förändra samhället med skolan som bas. Ett enhälligt politiskt beslut togs 2010.

2014 slog Nyköpings kommun ihop sina högstadieskolor till en - Nyköpings högstadium. Syftet var att bryta segregationen, där människor med olika bakgrund och levnadsvillkor lever isolerade från varandra – så som det idag ser ut i många svenska och europeiska samhällsstrukturer. Vi ser skolan som den viktigaste platsen att skapa förutsättningar för demokrati och möten utifrån människors olika bakgrund.

Skolan är till för alla – alltid

Därför behövs fokus på alla elevers möjligheter för utbildning oavsett förutsättningar. Dessutom behöver vi se till att vara en attraktiv, modern och levande verksamhet som inspirerar våra barn och elever till ett livslångt lärande. Idag finns Nyköpingsmodellen fullt utbyggd på högstadiet i Nyköping, men ambitionen är att modellens idéer om en likvärdig skola på olika sätt ska kunna sätta prägel i hela utbildningsorganisationen.

Nyköpingsmodellen är vårt svar på den utmaning som finns i hela landet med att skapa en skola för alla, som speglar dagens samhälle och där alla möts på samma villkor.

Öppna sidomeny

Nyheter