Utvecklingspedagoger i förskolan

I Nyköpings kommun har vi i förskolan ett antal utvecklingspedagoger. De har ett genuint engagemang för utvecklingsfrågor och bidrar till Barnens bästa förskola i Nyköpings kommun. En utvecklingspedagog är i grunden anställd som förskollärare, men har också ett uppdrag att arbeta med kvalitetsförbättrande insatser utifrån det systematiska kvalitetsarbetets utvecklingsplaner.

En utvecklingspedagog arbetar 20% inriktat på utvecklingsfrågor och 80% som förskollärare. I rollen som förskollärare ingår bland annat att vara en god pedagogisk förebild. De har en förmåga att få med sig andra i ett målfokuserat och medvetet arbete utifrån uppdraget, att bygga upp lärmiljöer samt att bidra till att skapa en god organisation för det dagliga arbetet. De har ett professionellt förhållningssätt i alla kontakter och är goda ambassadörer för förskolan. De är tydliga ledare utifrån sina uppdrag och bidrar till utveckling för hela förskolan. Tillsammans med utvecklingsledarna arbetar utvecklingspedagogerna gemensamt mot de uppsatta målen kring kvalitet och likvärdighet.

Utvecklingspedagogerna har ingen fast placering på någon enhet utan kommer att byta enheter utifrån kvalitetsbedömningar och utvecklingsbehov. Förskolans ledningslag beslutar om placeringen. Uppdraget grundar sig i enhetens specifika utvecklingsbehov och arbetet sker i nära samarbete med enhetens biträdande rektor, arbetslagsledare, förskollärare och barnskötare, där alla har en viktig roll.

Vill du veta mer om våra Utvecklingspedagoger? Titta på filmen från förskolan Krusbäret:

Öppna sidomeny