Frivillig resursgrupp

Vill du göra en insats för lokalsamhället, vara en del av kommunens krisberedskap och bygga upp det civila försvaret? Vi söker deltagare till en frivillig resursgrupp (FRG). Anmäl dig i formuläret nedan.  

Vid olika former av samhällsstörningar prövas samhällets förmåga. Vid större så kallade extraordinära händelser kan vi räkna med att kommunala resurser inte kommer att räcka till.

För att skapa ett så stabilt samhälle som möjligt, som bättre klarar av att hantera samhällsstörningar behöver vi stöd av dig som innevånare.

Att ingå i en frivillig resursgrupp

En frivillig resursgrupp (FRG) har i uppdrag att stärka kommunernas förmåga att hantera alla slags samhällsstörningar.

Uppdragen kan variera beroende på händelse. Om du har några särskilda färdigheter försöker vi ta tillvara på dem. Det viktigaste är att du har ett engagemang för samhället och en vilja att hjälpa till.

Varje tillfälle som du kallas in bygger på frivillighet.

Grundutbildning

Genom att anmäla ditt intresse förbinder du dig inte till något. När du väl tagit beslutet att engagera dig i FRG kommer du att gå en grundutbildning som Civilförsvarsförbundet arrangerar.

I utbildningen får du kunskap om:

  • vårt sårbara samhälle, kommunens organisation samt kända risker/sårbarheter
  • resursgruppens organisation och verksamhet 
  • information vid kriser (kriskommunikation)
  • att möta människor som befinner sig i kris
  • första hjälpen, hjärt- och lungräddning
  • allmän brandkunskap
  • hur man organiserar spontant tillströmmande i en krissituation

Läs mer om FRG på Civilförsvarsförbundets webbplats.

Anmälan

Intresseanmälan till FRG

Är du medlem i någon Frivillig försvarsorganisation?
Öppna sidomeny