Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och de ledamöter som väljs dit är direktvalda av dig som invånare i kommunen.

Webbsändning kommunfullmäktige

Vanligtvis filmar vi kommunfulläktiges sammanträde. Sändningen är tillgänglig i två veckor i efterhand. 

Nästa sammanträde är den 10 september 2024 klockan 19.00.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige utser de personer som ska sitta i kommunstyrelsen och i de olika nämnderna. Fullmäktige beslutar också i de ärenden som är av principiell karaktär eller annars av större vikt för kommunen som till exempel mål och riktlinjer för verksamheten, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor.

Det finns 61 ledamöter i Kommunfullmäktige. Mandatfördelningen ser ut så här för mandatperioden 2022-2026.

  • Socialdemokraterna 20
  • Moderaterna 15
  • Sverigedemokraterna 10
  • Centerpartiet 4
  • Vänsterpartiet 4
  • Miljöpartiet 3
  • Kristdemokraterna 3
  • Liberalerna 2

Ledamöter

Vill du veta vem som sitter som ledamot i Kommunfullmäktige?
Använd funktionen Sök Politiker.

Se äldre protokoll och kallelser.

Protokoll och dokument från sammanträden

Kontakta oss

Kommunfullmäktige

Ordförande
Jan Bonnier (M)
Tfn växel 0155-24 80 00 
kommun@nykoping.se

Förste vice ordförande
Carl-Åke Andersson (S) 
Tfn 0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Andre vice ordförande
Marianne Sohlman Zetterström (SD) 
Tfn 0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Sekreterare 
Jennie Wester
Tfn 0155-24 80 00
registrator.klk@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter