Mänskliga rättigheter

I Nyköpings kommun ska mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och främjas. 

All diskriminering mot bakgrund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning eller ålder ska aktivt och systematiskt motverkas i alla kommunens verksamheter och åtaganden.

Det är den politiska viljeinriktningen för mänskliga rättigheter. För att uppnå det kommer Nyköpings kommun jobba utifrån följande fokusområden:

  • Nyköping - en jämställd kommun 
  • I Nyköpings kommun lämnas inget barn efter 
  • En tillgänglig kommun för allas delaktighet 
  • Nationella minoriteters rättigheter 
  • HBTQ+ personers rättigheter  

Läs mer om det i kommunens program för social hållbarhet, en av tre hållbarhetsdimensioner.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter