Svartvit bild på 3 barn som leker kurragömma bakom träd

Program för social hållbarhet

Social hållbarhet tar utgångspunkt i samhället och ett arbete för jämlika villkor och förutsättningar för alla människor att leva ett bra liv.

Programmet vänder sig främst till kommunens verksamheter men också till civilsamhället och kommunens invånare.

Vad är social hållbarhet?

Social hållbarhet tar utgångspunkt i samhället och ett arbete för jämlika villkor och förutsättningar för alla människor att leva ett bra liv.

Social hållbarhet är en av tre hållbarhetsdimensioner; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Dessa tre hållbarhetsdimensioner speglas också i de globala målen i Agenda 2030.

måltårta social hållbarhet.jpg

Syntolkning av ovan bild: Ringar som i en tårta med social hållbarhet överst sedan ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och effektiv organisation. För varje del av tårtan finns bilder på vilka vilka agenda 2030-mål som hör till vilket område. Social hållbarhet är inringad, under står det mål och bredvid finns målen ingen fattigdom, hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, jämställdhet, minskad omjämlikhet samt fredliga och inkluderande samhällen. 

Prioriterade verksamhetsområden

Kopplade till varje hållbarhetsprogram finns prioriterade verksamhetsområden med tillhörande politisk viljeinriktning:

 • Mänskliga rättigheter som grund för jämlik välfärd
   
 • Demokrati möjliggör delaktighet i samhället
   
 • Trygg och säker kommun
   
 • Motverka segregation och främja integration för ett Nyköping

 • God och jämlik hälsa i livets alla skeden

Till respektive prioriterat verksamhetsområde kopplas olika fokusområden för Nyköpings kommun och där konkretiseras inom vilka områden vi ska rikta vårt arbete för att nå målet om social hållbarhet.

Ta del av programmet i sin helhet.

Om programmet

Programmet vänder sig främst till kommunens verksamheter men också till civilsamhället och kommunens invånare. Det innehåller i sig inga mål eller löften utan utgör ett levande kunskapsunderlag för strategiskt viktiga politiska prioriteringar för en socialt hållbar framtid också för kommande generationer.

Programmet är ett styrdokument för Nyköpings kommun antaget av kommunfullmäktige. 

Läs mer om hållbarhetsprogrammen och hållbar utveckling i Nyköpings kommun

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter