Svartvit bild på paddling i kajak i solsken

Program för effektiv organisation

Programmet för effektiv organisation anger den politiska visionen och viljeriktningen för Nyköpings kommuns arbete för att uppnå en hållbar samhällsutveckling.

Programmet vänder sig främst till kommunens verksamheter men också till civilsamhället och kommunens invånare.

Vad är effektiv organisation?

Effektiv organisation fokuserar till skillnad från övriga hållbarhetsdimensioner på vad som krävs i termer av styrning och ledning för att nå målen i Agenda 2030.

För att möta framtidens utmaningar behövs en effektiv, systematisk och kreativ organisation i vilken nyskapande är både önskvärt och tillåtet.

 

måltårta effektiv organisation.jpg

Syntolkning av ovan bild: Ringar som i en tårta med social hållbarhet överst sedan ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och effektiv organisation. För varje del av tårtan finns bilder på vilka vilka agenda 2030-mål som hör till vilket område. Effektiv organisation är inringad, i rutan står det genomförande och för det området finns målen innovasioner och arbetsvillkor samt effektiva och tillförlitliga institutioner. 

Prioriterade verksamhetsområden

Kopplade till varje hållbarhetsprogram finns prioriterade verksamhetsområden med tillhörande politisk viljeinriktning:

  • Det gemensamma samhällsuppdraget

  • Fokus på de vi finns till för

  • Attraktiv arbetsgivare

  • Ett systematiskt kvalitetsarbete

  • Hållbar digitalisering

Till respektive prioriterat verksamhetsområde kopplas olika fokusområden för Nyköpings kommun och där konkretiseras inom vilka områden vi ska rikta vårt arbete för att nå målet om en effektiv organisation.

Ta del av programmet i sin helhet.

Om programmet

Programmet vänder sig främst till kommunens verksamheter men också till civilsamhället och kommunens invånare. Det innehåller i sig inga mål eller löften utan utgör ett levande kunskapsunderlag för strategiskt viktiga politiska prioriteringar för en effektiv organisation. Programmet är ett styrdokument för Nyköpings kommun antaget av kommunfullmäktige.

Hållbarhetsdimensionerna är inkluderade i ordinarie planerings- och uppföljningsarbete genom att motsvarande målområden är etablerade i kommunens styrkedja. Mål för hållbarhet beslutas alltså i ordinarie budgetprocess där hållbarhetsprogrammen ger riktning.

Läs mer om hållbar utveckling i Nyköpings kommun

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter