Elavbrott och styrel

Elavbrott, eller strömavbrott, kan ske när som helst och var som helst. Konsekvenserna av ett långvarigt större elavbrott kan bli mycket allvarliga eftersom de flesta är beroende av el. Därför finns styrel – ett sätt att fördela el vid elbrist i Sverige.

Det är Vattenfall som ansvarar för elförsörjningen. De informerar om aktuella strömavbrott på sin webbplats. Vid stora strömavbrott hjälper vi till att sprida Vattenfalls information.

Styrel - ett sätt att fördela el vid elbrist i Sverige

Vid stor elförbrukning, till exempel när det är extremt kallt i hela landet, ska elen kunna fördelas till prioriterade användare. Det är regeringen som har gett Energimyndigheten uppdrag att utveckla ett nytt system som kallas för "Styrel" som står för "Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer".

För Nyköpings kommuns del ser prioriteringslistan ut som för övriga landet: Om elen måste kopplas bort vid korta tillfällen under hög belastning så kommer samhällsviktig verksamhet prioriteras för att få behålla el. Det rör sig exempelvis om äldreboenden, sjukhus, men även industrier och teleoperatörer.

Det betyder att om det blir brist på el är det troligaste att vanliga hushåll blir bortkopplade tillfälligt. Om effektbristen skulle vara långvarig kan områden turas om att vara strömlösa.

Elavbrott sker då och då av andra anledningar.

Du som privatperson har ett stort ansvar att själv vara förberedd för en eventuell kris.

Så här gör du för att hantera en period av strömlöshet.

Arbetet med styrel sker i samverkan med bland andra Svenska Kraftnät, Energimarknadsinspektionen, Svensk Energi, Sveriges Kommuner och Landsting samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Läs mer om vad Styrel innebär på Energimyndighetens webbplats.

Öppna sidomeny