Svartvit bild tagen uppifrån på man med ryggsäck som står på ett fält och blickar ut

Program för ekologisk hållbarhet

Programmet för ekologisk hållbarhet anger den politiska visionen och viljeriktningen för Nyköpings kommuns arbete för att uppnå en ekologiskt hållbar samhällsutveckling.

Programmet vänder sig främst till kommunens verksamheter men också till civilsamhället och kommunens invånare.

Vad är ekologisk hållbarhet?

Ekologisk hållbarhet innefattar allt som inkluderar jordens ekosystem, att inom de planetära gränserna skapa långsiktiga förutsättningar för en tillfredsställande livskvalitet och livsmiljö.

Ekologisk hållbarhet är en av tre hållbarhetsdimensioner; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Dessa tre hållbarhetsdimensioner speglas också i de globala målen i Agenda 2030.

måltårta ekologisk hållbarhet.jpg

Syntolkning av ovan bild: Ringar som i en tårta med social hållbarhet överst sedan ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och effektiv organisation. För varje del av tårtan finns bilder på vilka vilka agenda 2030-mål som hör till vilket område. Ekologisk hållbarhet är inringad, under står det villkor och för det området finns målen rent vatten och sanitet, hållbar energi för alla, bekämpa klimatförändringarna, hav och marina resurser, ekosystem och ekologisk mångfald. 

 

Prioriterade verksamhetsområden

Kopplade till varje hållbarhetsprogram finns prioriterade verksamhetsområden med tillhörande politisk viljeinriktning:

  • Kommunen som motor i den gröna omställningen

  • Minskad klimatpåverkan och ökad förnybar energi

  • Biologisk mångfald och ekosystem i balans

  • Allt vatten har god kvalitet

Till respektive prioriterat verksamhetsområde kopplas olika fokusområden för Nyköpings kommun och där konkretiseras inom vilka områden vi ska rikta vårt arbete för att nå målet om ekologisk hållbarhet.

Ta del av programmet i sin helhet.

Om programmet

Programmet vänder sig främst till kommunens verksamheter men också till civilsamhället och kommunens invånare. Det innehåller i sig inga mål eller löften utan utgör ett levande kunskapsunderlag för strategiskt viktiga politiska prioriteringar för en ekologiskt hållbar framtid också för kommande generationer.

Programmet är ett styrdokument för Nyköpings kommun antaget av kommunfullmäktige. 

Läs mer om hållbar utveckling i Nyköpings kommun

 

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter