Vision

En vision ska agera ”fyrljus” för organisationen genom att peka ut en riktning och kommunicera den långsiktiga målbild som kommunen gemensamt styr och leder mot.

Visionen tar sikte på 2040 för att bland annat sammanfalla med översiktsplan 2040. Det har också varit viktigt att på ett tydligare sätt inarbeta Agenda 2030.

Vision 2040

  • Nyköpings kommun kännetecknas av trygghet, närhet och framtidstro.
  • Vi växer ekonomiskt och socialt hållbart och går före i den gröna
    omställningen genom mod, handlingskraft och gemensamt
    ansvarstagande.
  • Här blir du inspirerad och uppmuntrad till kreativitet, utveckling och samarbete.
  • Tillsammans skapar vi en bättre framtid!

Kontakta oss

Nyköpings kommun

Tfn 0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny