Hållbart företagande

Hållbarhetsperspektivet är viktigt för att bygga framtidens företag. Socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara företag kan bidra till en hållbar utveckling. Här hittar du kontaktvägar för tips om omställning och hållbarhet.

I FN:s 17 globala mål står det att det behövs ett pådrivande näringsliv som skapar möjligheter och hittar lösningar för att nå målen. Läs om hur företag kan arbeta aktivt med globala målen och bidra till hållbar utveckling

Solel eller förnyelsebar energi

Kommunen erbjuder alla privatpersoner och företag gratis rådgivning om energibehov. Vill du veta mer om solceller till din fastighet eller hur du kan sänka dina energikostnader, kontakta vår energi- och klimatrådgivning. 

Solel är en väg att välja, om du är företagare och vill investera i ett hållbart företagande. Det minskar energikostnaderna, är ett hållbart miljöalternativ och kan även stärka ditt varumärke.

Socialt entreprenörskap

Samhället står idag inför komplexa utmaningar. Vi behöver tänka nytt tillsammans och skapa innovativa lösningar som bidrar till ett mer hållbart och inkluderande Sörmland.

Läs mer på Tillväxtverket om socialt företagande och få tips

Nyköpings kommun erbjuder kostnadfri affärsstöd genom Coompanion Sörmland. Kontakta dem för att boka en tid.

Hållbarhetsstöd inom innovation

Det finns flera aktörer inom innovation som på olika sätt kan hjälpa dig bli mer hållbar, läs mer om det stöd som finns att få.

Vill du diskutera hållbarhetsfrågor?

Kontakta Näringsliv och Platsutveckling eller kommunens miljöstrateg Maria Brantö.

Läs mer om Nyköpings kommuns arbete med hållbar utveckling kopplat till Agenda 2030

Kontakta oss

Näringslivsenheten

E-post:
naringsliv@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl. 09.00-16.00

Miljöstrateg

Maria Brantö
maria.branto@nykoping.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:

E-tjänster

Fyrverkerier - Ansökan om tillstånd Företag & Näringsliv - Anmälan om upphörd hantering av explosiv vara Företag & Näringsliv - Ansökan om godkännande av föreståndare för explosiv vara Företag & Näringsliv - Ansökan om hantering av brandfarlig vara Företag & Näringsliv - Ansökan om hantering av explosiv vara Företag & Näringsliv - Ansökan om upphörd hantering av brandfarlig vara Företag & Näringsliv - Avtal gällande automatiskt brandlarm Hemtjänst - Ansök om fritt val inom hemtjänstverksamhet Livsmedel - Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om registrering Miljö - Anmälan av bassängbad Miljö - Anmälan Hygienisk behandling Miljö - Anmälan om avfall för anläggningsändamål Miljö - Anmälan om uppläggning av muddermassor Miljö - Anmälan Solarieverksamhet Miljö - Ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning av gödsel Miljö - Klagomål miljö - Svara på klagomål Miljö - Köldmedierapporter och skrotningsintyg Miljö - Lantbruk med över 100 djurenheter, Anmälan Miljö - Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark, Anmälan Serveringstillstånd - Anmälan av lokal vid catering för slutet sällskap Serveringstillstånd - Anmälan om kryddning spritdryck Serveringstillstånd - Anmälan om provsmakning av alkohol Serveringstillstånd - Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Serveringstillstånd - Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Serveringstillstånd - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Serveringstillstånd - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om tillstånd för provsmakning av alkohol Serveringstillstånd - Ansökan om tillstånd vid pausservering Serveringstillstånd - Inköp av restaurangrörelse Serveringstillstånd - Serveringsansvarig personal - Anmälan Utbildning Fristående verksamhet: Nyplacering/ Uppsägning i förskola/ fritidshem Utbildning Fristående verksamhet: Nyplacering/ Uppsägning i grundskola Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Förskola, Fritidshem & Pedagogisk Omsorg Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Grundskola & Gymnasium Vägvisning - Ansökan om vägmärke
Öppna sidomeny

Nyheter