Medlemsorganisationer för företagare

Medlemsorganisationer ger dig en stabil plattform att luta dig mot. I Nyköping finns både lokala, regionala och nationella organisationer representerade.

Företagarna Nyköping och Oxelösund

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och de representerar 60 000 företagare i landet. Bra för dig som små- eller mellanstort företag.
Läs mer på Företagarnas webbplats. 

NYSAM

Nyköping i Samverkan är en gränsöverskridande plattform för samordning av Nyköpings många intresse-grupper. De inspirerar, samordnar och utbildar. 
Läs mer på Nysams webbplats. 

Fastighetsägarna

Branschorganisation för en hållbar och fungerande fastighetsbransch.
Läs mer på Fastighetsägarnas webbplats 

ÖHK - Östsvenska Handelskammaren

Östsvenska Handelskammaren är affärsnätverket med fokus på kompetensförsörjningsfrågor och påverkansarbete.

Många utbildningar för dig som jobbar inom juridik och med styrelsearbete. ÖHK skapar mötesplatser för att göra affärer. 
Läs mer på ÖHK:s webbplats 

LRF - Lantbrukarnas Riksförbund

Medlemsförening för landsbygdsföretag och lantbrukare.
Läs mer på LRF:s webbplats 

Företagsamnora - affärsnätverk för kvinnor

Företagsamnora är ett lokalt affärsnätverk för kvinnor i Nyköping och Oxelösund. Av kvinnor, för kvinnor. Många småföretagare.
Läs mer på Företagsamnoras webbplats 

Mino - Marknadsföreningen i Nyköping och Oxelösund

MINO är en marknadsförening som har till uppdrag att stimulera och initiera utveckling och utbildning för effektiv marknadsföring.

De skapar möjligheter till kontakter mellan medlemmarna, underlättar samarbeten och erfarenhetsutbyten mellan företag samt hittar samhörighet och erfarenhetsutbyte bland sina medlemmar.
Läs mer på Minos webbplats

BNI – Business Network International

Samarbetsnätverk med fokus på personlig utveckling och på att stärka företagares möjligheter att göra affärer.
Läs mer på BNI:s webbplats

Stolt mat i Sörmland

Stolt mat jobbar för att stärka den hållbara tillväxten i livsmedelskedjan. Livsmedelskedjan består av producent – förädlare – logistik – handel – restaurang – offentlig måltid – konsument.
Läs mer på Stolt mats webbplats 

Svenskt Näringsliv

Intresseorganisation som arbetar för god marknadsekonomi, välstånd och fri handel.
Läs mer på Svenskt näringslivs webbplats 

 

Kontakta oss

Näringslivsenheten

E-post:
naringsliv@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl. 09.00-16.00

Postadress

Nyköpings kommun
Näringslivsenheten
611 83 Nyköping

Besöskadress: Näringslivets hus, Västra Storgatan 38

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:

E-tjänster

Fyrverkerier - Ansökan om tillstånd Företag & Näringsliv - Anmälan om upphörd hantering av explosiv vara Företag & Näringsliv - Ansökan om godkännande av föreståndare för explosiv vara Företag & Näringsliv - Ansökan om hantering av brandfarlig vara Företag & Näringsliv - Ansökan om hantering av explosiv vara Företag & Näringsliv - Ansökan om upphörd hantering av brandfarlig vara Företag & Näringsliv - Avtal gällande automatiskt brandlarm Hemtjänst - Ansök om fritt val inom hemtjänstverksamhet Livsmedel - Livsmedelsanläggning, dricksvatten och försäljning av folköl – Anmälan om registrering Miljö - Anmälan av bassängbad Miljö - Anmälan Hygienisk behandling Miljö - Anmälan om avfall för anläggningsändamål Miljö - Anmälan om uppläggning av muddermassor Miljö - Anmälan Solarieverksamhet Miljö - Ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning av gödsel Miljö - Klagomål miljö - Svara på klagomål Miljö - Köldmedierapporter och skrotningsintyg Miljö - Lantbruk med över 100 djurenheter, Anmälan Miljö - Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark, Anmälan Serveringstillstånd - Anmälan av lokal vid catering för slutet sällskap Serveringstillstånd - Anmälan om kryddning spritdryck Serveringstillstånd - Anmälan om provsmakning av alkohol Serveringstillstånd - Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd Serveringstillstånd - Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten Serveringstillstånd - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten Serveringstillstånd - Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap Serveringstillstånd - Ansökan om tillstånd för provsmakning av alkohol Serveringstillstånd - Ansökan om tillstånd vid pausservering Serveringstillstånd - Inköp av restaurangrörelse Serveringstillstånd - Serveringsansvarig personal - Anmälan Utbildning Fristående verksamhet: Nyplacering/ Uppsägning i förskola/ fritidshem Utbildning Fristående verksamhet: Nyplacering/ Uppsägning i grundskola Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Förskola, Fritidshem & Pedagogisk Omsorg Utbildning Fristående verksamhet: Tilläggsbelopp - Grundskola & Gymnasium Vägvisning - Ansökan om vägmärke
Öppna sidomeny

Nyheter