Starta fristående skolverksamhet

Vill du starta en fristående förskola, grundskola, gymnasieskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg? Här finns information om hur du gör för att ansöka om och driva verksamheten.

Vilka regler finns?

Skollagen och Nyköpings kommun ställer krav på den som besdriver förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Det finns också särskilda miljökrav på lokalerna och på hur verksamheten ska hantera livsmedel.

Lagar och styrdokument

Se till att du är väl införstådd i de lagar och styrdokument som gäller. Det är viktigt att du är medveten om dina skyldigheter utifrån skollagen.

Ansök

Kommunen beslutar om ersättningarna för olika pedagogiska verksamheter som grundskola, fritidshem och förskola bland annat.

Vem kan driva fristående skolverksamhet?

Huvudman för fristående verksamhet kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund eller en stiftelse. Även du som enskild person kan starta en fristående skolverksamhet.

Vad händer med min ansökan?

Ansökan om fristående grundskola, förskoleklass eller fritidshem:

När Skolinspektionen har fått din ansökan kontaktar de Nyköpings kommun. Skolinspektionen erbjuder kommunen att yttra sig. Därefter gör de en bedömning av din ansökan utifrån de regler som finns och du får ett beslut.

Din ansökan skickar du in före 31 januari. Beslut kommer under maj till september. Du bör därför planera din ansökan i god tid innan verksamheten ska starta.

Ansökan om fristående förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet:

När Nyköpings kommun har fått din ansökan gör vi en bedömning utifrån de regler som finns och du får ett beslut. Det kan ta tre till sex månader innan beslut fattas i Barn- och ungdomsnämnden. Du bör därför planera din ansökan i god tid innan verksamheten ska starta.

Bidrag från kommunen

Om din verksamhet har fått godkänt att starta i Nyköping så får du bidrag från kommunen. Bidraget baseras på varje inskrivet barn som är folkbokfört i Nyköping och ska täcka kostnader för:

  • Undervisning och pedagogisk verksamhet
  • Lärverktyg och pedagogiskt material
  • Elevhälsa
  • Måltider
  • Administration
  • Lokalkostnader
  • Dessutom till fristående enheter, moms på 6 procent av det totala bidragsbeloppet
  • Utöver grundbidraget kan verksamheten få bidrag om det finns omfattande behov av stöd till enskilt barn.

Kontroll innan start

Kommunen kommer att göra ett tillsynsbesök som kallas etableringskontroll strax innan verksamheten ska starta. Syftet är att se att det finns förutsättningarna för att bedriva verksamheten med hög kvalité utifrån lagar och styrdokument.

Årliga informationsmöten

Minst en gång per år bjuder Barn- och ungdomsnämnden in förskolechefer och rektorer för fristående verksamheter i Nyköping, till ett informationsmöte. Du får inbjudan via e-post och på mötena diskuterar vi aktuella frågor med er och informerar om bland annat kommande års grundbelopp.

Kontakta oss

Barn- och ungdomsnämnden

Sakkunnig
Jessika Petersson
jessika.petersson@nykoping.se


Handläggare
Sara Eriksson
sara.eriksson.3@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter