Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

Elektronisk cigarett är en produkt som kan användas för att få i sig nikotinånga via ett munstycke eller apparat. Påfyllningsbehållare är en behållare som innehåller vätska med nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett. Du som ska sälja det behöver anmäla om det i vår e-tjänst. 

Anmälan till kommunen

Butiker som ska sälja elektroniska cigaretter (e-cigg) och påfyllnadsbehållare ska anmäla sin försäljning till kommunen.

Du måste anmäla innan du börjar sälja produkterna. Du ska samtidigt skicka med en kopia på verksamhetens egenkontrollprogram.

Anmäl försäljning av e-cigg och påfyllnadsbehållare

Har du frågor om e-tjänsten mejla till tobak@nykoping.se

Egenkontroll

Den som bedriver försäljning eller gränsöverskridande distansförsäljning ska göra egenkontroll på försäljningen och hanteringen i övrigt av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Du behöver se till att det finns ett lämpligt egenkontrollprogram som se till att försäljningen uppfyller lagens skyldigheter.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt vid en tillsyn, det vill säga finnas tillgänglig på försäljningsstället. En kopia på egenkontrollprogrammet ska även skickas in vid anmälan om försäljning.

Folkhälsomyndighetens vägledning för egenkontrollprogram. 

Förslag på egenkontrollprogram

Villkor för försäljning

  • Anmäl försäljningen till kommunen
  • Det ska finnas ett egenkontrollprogram
  • Säl inte E-cigg till någon under 18 år
  • Det ska finnas tydlig skyltning med information om åldersgräns

Alla förpackningar måste:

  • Innehålla ett informationsblad
  • Ha en innehållsdeklaration
  • Ha hälsovarning

Tillsyn

Kommunens kontroll av försäljningen kallas tillsyn. Tillsynen utförs av livsmedelsenheten i Nyköpings kommun.

Avgift 

Kommunen tar ut en avgift på 1000 kronor för anmälan av försäljning. Det sättter du in på kommunens bankgira 619-0342. På inbetalningsblanketten (eller i meddelanderaden om du betalar via internetbank) ska du skriva organisationsnummer och Tobak.

Kommunens kontroll av försäljningen kallas tillsyn. Du betalar en tillsynsavgift året efter att du anmält om försäljning. 

Avgiften för tillsynen är 1000 kronor per år.

Läs mer om avgifter för tillsyn och kontroll

Mer information

Mer information om vilka regler som finns för elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare går att hitta på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Det är näringsidkarens ansvar att se till att lagstiftningen följs.

Kontakta oss

Tillsynshandläggare

Direkt: 0155-24 89 06

Växeln: 0155-24 80 00

tobak@nykoping.se

Öppettider: mån-fre 9-16
Lunchsstängt kl 12-13

 

Adress

Nyköpings Kommun

Division Social omsorg
Tillsynshandläggare

611 83 Nyköping

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter