Legionella

Legionellabakterier finns naturligt i jord, sjöar och vattendrag. I slutna miljöer, som vattenledningar och jordpåsar kan bakterien föröka sig. Det medför en risk för smittspridning. Det finns saker du som verksamhetsutövare kan göra för att undvika tillväxt av legionellabakterier.

Människor kan insjukna vid inandning av jorddamm eller vattendimma som innehåller legionellabakterier.  Det är ofarligt att dricka vatten som innehåller legionellabakterier.

Bakterierna kan generellt överleva i temperaturintervallet 0-50°C. Det finns en risk att legionellabakterier växer till om vattenomsättningen i vattenledningar är låg och temperaturen är mellan cirka 20 och 45°C. Maximal tillväxt sker vid ungefär 38 °C.

Här kan legionellabakterien växa

Vanliga smittkällor är duschar, vattenspridare och bubbelpooler. Vattentemperaturen i bubbelbaden är idealisk för bakterietillväxt och luftbubblorna gör att vattendimma uppstår.

Vattensystem som medför att vattnet blir stillastående eller långsamt strömmande är en risk, för att biofilm som bildas på insidan av rören skapar förutsättningar för tillväxt. Långa ledningar, blindledningar och handdukstorkar kan därför öka risken.

Om kall- och varmvattenledningarna är anlagda för nära varandra i huset kan det påverka temperaturen i respektive rör.

Ett antal utbrott av legionärsjuka har härletts till kyltorn. Kyltorn används bland annat för luftkonditionering och är vanligen placerade på hustak. Vattendimma från kyltornen har sugits in i ventilationssystemet eller spridits via utomhusluften.

Legionella kan även växa till i slutna jordpåsar som används för plantering.

Förhindra spridning 

Verksamhetsutövare ska arbeta förebyggande för att förhindra uppkomst och spridning av legionella.

För att förhindra tillväxt av legionellabakterier i vattenledningar ska varmvattnet vara varmt: mer än +50 °C vid tappstället och mer än +60 °C i varmvattenberedaren eller ackumulatorn. Kallvattnet ska vara kallt, det vill säga mindre än +18 °C.

Det här kan du göra för att förhindra tillväxt av legionellabakterier:

 • Kontrollera rutinmässigt varm- och kallvattentemperaturen.
 • Vid tappstället ska varmvattentemperaturen vara minst 50°C.
 • Temperaturen vid tappstället får inte överstiga 65°C på grund av skållningsrisken.
 • I varmvattenberedaren eller värmeväxlaren ska varmvattentemperaturen lägst vara 60°C.
 • Kallvattnet ska maximalt ha en temperatur om 18°C.
 • Kontrollera att det inte finns blindledningar med stillastående vatten.
 • Blindledningar bör tas bort.
 • Varmvattenspola hela vattensystemet för att motverka tillväxt. Vattnet ska vara minst 70 °C och spolningen ska pågå minst 5-30 minuter, beroende på systemets storlek.
 • Spola igenom duschen med hett vatten om den stått oanvänd en tid, till exempel i fritidshuset eller om du varit bortrest.
 • Håll varm- och kallvattenledningar isolerade så att de inte kan påverka varandras temperatur.
 • Genomför provtagning av vattnet om det finns en misstanke om legionellaförekomst.
 • Om legionella påvisas kan klordioxidsanering göras av hela vattensystemet.
 • Byt duschslang och duschmunstycke regelbundet, de är typiska tillväxtzoner för legionellabakterien.
 • Kontrollera att handdukstorkar med vattenuppvärmning är rätt installerade.
 • Undvik att andas in jorddamm vid planering med jord som förvarats i slutna jordpåsar. Använd handskar och tvätta händerna noga.

Sjukdom av bakterien

Legionellabakterier kan ge upphov till två typer av sjukdomar, pontiacfeber och legionärsjuka, varav det sistnämnda är en svår form av lunginflammation.

Legionärsjuka kan yttra sig med feber, frossa, huvudvärk och muskelsmärtor åtföljt av torrhosta, andningssvårigheter och lungsymtom. Normalt sker insjuknandet ungefär två till tio dagar efter smittillfället. Det är främst personer med nedsatt immunförsvar, rökare och äldre som riskerar att insjukna.

Pontiacfeber är en lindrigare variant som ger influensaliknande symptom med ledvärk. Inkubationstiden för pontiacfeber är några timmar till tre dagar. Ingen av sjukdomarna smittar från person till person.

Utredning när person insjuknar

Legionärsjuka och pontiacfeber är anmälningspliktiga sjukdomar. Miljö- och samhällbyggnadsnämnden har utredningsansvaret vid denna typ av smitta.

Om en privatperson insjuknar i legionärsjuka eller pontiacfeber blir Miljöenheten på Nyköpings kommun kontaktade av smittskyddsläkare på Region Sörmland.

Därefter kommer Miljöenheten åka ut till aktuell fastighet och ta vatten- och eller jordprover i samråd med smittskyddsläkaren för att utreda smittokällan och förhindra att fler blir smittade.

Anmäl klagomål

Har du klagomål om olägenhet, störning eller olaglighet – anmäl det. 

Mer information

Kontakta oss

Kundservice

E-post: 
kundservice@nykoping.se

Telefon kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid:
Vardagar kl 9-16

Adress

Nyköpings Kommun
Samhällsbyggnad, Miljöenheten
611 83 Nyköping

Besöksadress: Stora Torget, Stadshuset

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter