Arrenden

Arrende är en upplåtelse av mark mot betalning och kan jämföras med att arrendatorn ”hyr” marken och har den i sin besittning (total nyttjanderätt). Den som arrenderar kallas arrendator.

Inom Nyköpings kommun finns följande arrendeformer:

  1. Lägenhetsarrende kan bestå av t. ex parkeringsplats, upplagsplats och fotbollsplan. Arrendeformen har alltså ingen koppling till bostäder.
  2. Anläggningsarrende är en upplåtelse där hus och byggnader får uppföras med syfte på näringsverksamhet dvs. bensinstationer, hus för grill/restaurang även mark för master (mobiltelefon) ingår i upplåtelseformen.
  3. Bostadsarrende är en upplåtelseform där arrendatorn får möjlighet att uppföra ett hus/fritidshus och bibehålla huset som bostad på upplåten mark. Det sker inget nytecknande av den här typen av upplåtelseform.
  4. Jordbruksarrende kan delas in i gårdsarrende och sidoarrende. Förenklat är ett gårdsarrende kopplat till en bostad för arrendatorn med tillhörande jordbruksmark medan i ett sidoarrende avser endast jordbruksmark.
  5. Fiskearrende avser antingen yrkesfiske eller enskilt fiske med handredskap. Kräftfångst ingår i denna upplåtelseform.

Möjligheten att jaga på kommunens mark sker genom så kallad Jakträttsupplåtelser, som alltså inte är en arrendeform per definition.

Har du frågor om upplåtelse?

Kontakta Mark- och exploateringsenheten i Nyköpings kommun. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. 

Lediga jordbruksarrenden och jaktmarker

Läs mer om lediga jordbruksarrenden och jaktmarker samt processen kring anbud här.

 

Kontakta oss

Kundservice

E-post:
kundservice@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 

 

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny