Brandingenjör sitter i en bil

Brandingenjör och brandinspektör

Hos oss arbetar brandinspektörer och brandingenjörer med bland annat tillsyn och rådgivning till företag och organisationer.

Brandinspektör

Som brandinspektör vid Sörmlandskustens räddningstjänst arbetar man med olika uppdrag som till exempel organisationsfrågor, teknik, övningsverksamhet eller förebyggande aktiviteter, som till exempel tillsyn.

Man kan också ha en operativ funktion som insatsledare. Utbildningen till insatsledare sker oftast inom ramen för anställningen inom räddningstjänsten. Läs mer om utbildningarna på MSB:s webbplats.

Brandingenjör

En brandingenjör vid Sörmlandskustens räddningstjänst arbetar med allt från utveckling och uppföljning av samhällsplanering, bygg- och planärenden, risk- och sårbarhetsanalyser till krisledning. Man kan också ansvara för olika tillsynsverksamheter, för samverkan med komplexa riskobjekt (Seveso, 2 kap 4 § anläggningar LSO etc) samt genomföra interna och externa utbildningar.

Det ingår även arbete med att utveckla olika uppdrag inom verksamheten. 

Öppna sidomeny