Internt skydd

Vi arbetar med det interna skyddet i Nyköpings kommun. Målet med arbetet är att den kommunala verksamheten ska kunna pågå med ett minimum av driftstörningar, olyckor och skador.

Det interna skyddet handlar om bland annat säkerhetsskyddsarbete, säkerhetsronder, utbildning av chefer, incidentrapportering och samordning av kommunens larm och kamerasystem.

 

 

Kontakta oss

Sörmlandskustens räddningstjänst

0155-24 75 00
raddningstjansten@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny